BiH

Uputili prigovor

UNIS Group: Neosnovane tvrdnje revizora u vezi sa ugovorom s Pretisom

09/07/2021

Ističu da je aneksiranje ugovora i povećanje cijene je sasvim normalna pojava u poslovnom prometu

Privredno društvo UNIS GROUP d.o.o. uputilo je prigovor Uredu za reviziju institucija Federacije BiH koje je objavilo izvještaj o radu ovog društva za prošlu godinu.

Naveli su da su na nacrt uputili prigovor uputili zbog neosnovanih navoda i netačno utvrđenih činjenica vezanih za međusobni ugovor ovog društva i povezanog pravnog lica „Pretis“ d.d. Vogošća, ali i drugih neosnovanih navoda, uputilo prigovor Uredu za reviziju institucija Federacije BiH.

-Ističemo da su u potpunosti neosnovane tvrdnje da su organi upravljanja privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. kod realizacije ugovora sa povezanim pravnim licem „Pretis“ d.d. Vogošća, postupili nesavjesno i bez pažnje dobrog privrednika. Kao prvo, Uprava Društva samostalno zaključuje sve poslovne ugovore vezane za vanjskotrgovinski promet naoružanja i vojne opreme, kako sa fabrikama proizvođačima, tako i sa ino kupcima. Nijednim zakonskim propisom ili aktom Društva, ta nadležnost Uprave nije ograničena. Tako da za zaključivanje predmetnog ugovora sa fabrikom Pretis d.d. Vogošća, kao i navedenog Aneksa I, kojim je povećana cijena proizvoda, Direktoru Društva nije bila potrebna nikakva saglasnost Nadzornog odbora. Naime, aneksiranje ugovora i povećanje cijene je sasvim normalna pojava u poslovnom prometu, te ukoliko su obje strane potpisale aneks ugovora, to bi značilo da je postojala dobra volja obje ugovorne strane za prihvatanjem svih uslova i bitnih elemenata ugovora, pa tako i cijene – navode iz UNIS GROUP.

Ono što je važno istaknuti, kako su istaknuli, je to da poslovanje Društva u potpunosti zavisi od saradnje sa proizvođačima namjenske industrije, jer Društvo vrši djelatnost izvoza robe prema ino kupcima koju proizvode naši proizvođači u skladu sa uvjetima i cijenama koje određuju proizvođači.

VEZANI TEKST Preduzeće Vlade FBiH pravilo štetne ugovore sa Pretisom, šteta višemilionska

-Obračun penala je urađen na sporazum način, po dogovoru da oba pravna lica solidarno podijele troškove obračunate zbog penala u kašnjenju isporuke prema ino kupcu. Razlog ovakvog dogovora je u tome što je i prema društvu UNIS GROUP d.o.o., ino kupac obračunao umanjeni iznos penala, a sve zbog toga što je realizacija ugovora kasnila i zbog krivice samog ino kupca, koji je kasnio sa uplatama isporučenih Lot-ova. Zbog tih činjenica je i naše Društvo prema svome povezanom licu „Pretis“ d.d. umanjilo iznos penala, što je i obrazloženo u samom Aneksu ugovora. I ono što je najvažnije je da oba pravna lica, i UNIS GROUP d.o.o. i Pretis d.d. Vogošća, su u većinskom vlasništvu Federacije BiH, tako da na kraju krajnji vlasnik – Federacija BiH, ni u kojem slučaju nije mogla ostati oštećena, bez obzira na usaglašenu cijenu između ova dva pravna lica – ističu iz UNIS GROUP.

Osvrnuli su se i na ostale navode a za koje također smatraju da su neosnovani i netačno utvrđeni od Ureda za reviziju institucija Fedracije BiH.

-Donošenje trogodišnjeg plana poslovanja nije zakonska obaveza našeg Društva, kao što je slučaj kod Javnih preduzeća u skladu sa Zakonom o javnom preduzeću. S obzirom na djelatnost Društva koje nema status Javnog preduzeća, veoma teško bi bilo planirati plan poslovanja za naredne tri godine. Vjerovatno, imajući to u vidu i sam vlasnik Društva, Vlada Federacije odnosno resorno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije od ovog Društva zahtjeva samo godišnji Plan poslovanja, a ne trogodišnji. Također, želimo jasno istaknuti da privredno društvo UNIS GROUP d.o.o. nije obveznik Zakona o javnim nabavkama, a za šta ima pribavljena mišljenja od Agencije za javne nabavke, ali i od licenciranog edukatora za javne nabavke. Sve nabavke u Društvu se vrše u skladu sa internim Pravilnikom o nabavkama – poručili su iz UNIS GROUP.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.