BiH

Usvojen Nacrt zakona o porijeklu imovine dužnosnika u KS-u

01/06/2016

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u KS-u kojim se utvrđuje njihova obaveza da prijave imovinu, prihode i porijeklo tih prihoda kako bi se identifikovale značajne i neopravdane promjene u imovini, pokrenuli administrativni i krivični postupci te identifikovao i spriječio sukob interesa.

Predlagač zakona zastupnik Naše stranke (NS) Peđa Kojović kazao je da se izabranim dužnosnicima smatraju zastupnici u zakonodavnim organima kantona, vijećnici u gradskim i općinskim vijećima, a imenovanim dužnosnicima članovi Vlade KS-a, gradonačelnici i općinski načelnici, direktori i zamjenici direktora agencija i članovi nadzornih odbora direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija. Ovaj zakon tretira po istim pitanjima i savjetnike u spomenutim organima uprave, kao i bliže srodnike.

– Imovina tretirana ovim zakonom predstavlja stvari i prava koje su stekle navedene osobe, a obuhvata sve stvari i prava, a posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog srodnika – pojasnio je Kojović.

Agencija za kontrolu porijekla imovine, čije je formiranje predviđeno ovim zakonom, imala bi zadatak vođenja registra navedenih dužnosnika, njihove imovine i kataloga poklona.

Zakon definira formiranje i organizaciju Agencije, zatim način prijavljivanja imovine, prihoda i materijalne dobiti i poklona, registrovanje i vođenje imovine te kaznene odredbe u slučaju neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o njoj.

Ovim zakonom želi se podići nivo povjerenja u legitimno i nepristrasno obavljanje javnih funkcija i povećati odgovornost u vršenju javnih funkcija. Postojeća zakonska regulativa koja tretira ovu oblast nije dala očekivane efekte.

Poslanik Demokratske fronte (DF) Mirsad Pindžo ocijenio je da je nacrt ovog zakona “klasična populistička priča”.

Javna rasprava trajat će 60 dana.

Komentari