438 miliona KM

Usvojen Prijedlog budžeta u ZDK za narednu godinu

ZDKBUDZ (1)

Povećanjem osnovice sa 300 na 330 KM, predviđeno je povećanje plata za 10 posto zaposlenima u policiji te državnim službenicima i namještenicima u pravosuđu i javnoj upravi

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je Prijedlog budžeta ZDK u visini od 438 miliona KM, što predstavlja povećanje budžetskog plana za 18 miliona maraka u odnosu na rebalansirani budžet za 2021. godinu.

Premijer ZDK Mirnes Bašić zahvalio je svim zastupnicima koji su glasali za budžet, naglasivši da će i u trećoj pandemijskoj godini u fokusu budžeta biti strateški sektori zdravstva, privrede i poljoprivrede. Naveo je da je budžet za privredu povećan za četiri miliona i iznosi 10 miliona KM, povećana su izdvajanja za poljoprivredu, a budžet MUP-a veći je za šest miliona KM.

Novina u budžetu je finansijsko i operativno razdvajanje Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije od 1. januara, shodno izmjenama Zakona o unutrašnji poslovima ZDK, a predviđeno je i formiranje Ureda za borbu protiv korupcije koji će se baviti prevencijom i borbom protiv korupcije.

Povećanjem osnovice sa 300 na 330 KM, predviđeno je povećanje plata za 10 posto zaposlenima u policiji te državnim službenicima i namještenicima u pravosuđu i javnoj upravi.

– Vjerujem da ćemo kroz budžet i Program rada Vlade adekvatno odgovoriti na sve izazove u ZDK-u, kao što smo to radili prethodne tri godine mandata te da ćemo doprinijeti poboljšanju standarda života građana – rekao je premijer Bašić.

Ministar finansija Josip Lovrić rekao je da su porezni prihodi planirani u visini od 307 miliona KM i veći su četiri posto od poreznih prihoda ostvarenih u 2021. godini, dok su neporezni prihodi zadržani na nivou 70 miliona KM.

Naveo je da u budžetu nije planirano povećanje prihoda po osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, ali da očekuje da će tokom 2022. godine Parlament FBiH donijeti izmjene navedenog zakona u smislu pravednije raspodjele javnih prihoda koja se trenutno vrši na štetu industrijskih kantona kao što je ovaj kanton, saopćeno je iz Pres-službe ZDK.

zdk