BiH

Vijeće ministara

Utvrđen sporazum, veliki broj migranata bit će vraćen iz BiH u Pakistan

15/10/2020

Riječ je o iznimno važnom sporazumu za BiH koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu "balkanske rute" u lancu zemalja preko kojih se odvija proces krijumčarenja osoba, opojnih droga, vozila i drugih vidovi organizovanog kriminala

Vijeće ministara BiH danas je na 31. vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdio Prijedlog sporazuma o readmisiji između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Prijedlog protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan o implementaciji ovog sporazuma.
Piše: A. D.
Prijedlozi sporazuma i protokola biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnu zakonom predviđenu proceduru, uz prijedlog da se za njihovog potpisnika odredi ministar sigurnosti BiH.
Zaključivanjem ovog sporazuma BiH i Pakistan potvrđuju spremnost da se uključe u međunarodne akcije sprečavanja nelegalne migracije jer se Sporazumom regulišu pitanja prihvata vlastitih državljana, državljana trećih država i lica bez državljanstva koja borave na teritoriji ugovorne strane u suprotnosti sa njihovim zakonima.
Riječ je o iznimno važnom sporazumu za BiH koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu “balkanske rute” u lancu zemalja preko kojih se odvija proces krijumčarenja osoba, opojnih droga, vozila i drugih vidovi organizovanog kriminala.
Prema utvrđenom prijedlogu protokola, nadležni organi za primanje, podnošenje i obradu zahtjeva za readmisiju, kao i onih za tranzit su Ministarstvo bezbjednosti za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstvo unutrašnjih poslova za Islamsku Republiku Pakistan. Readmisija i prihvat državljana dviju država te tranzit stranaca odvijaće se preko međunarodnih aerodoma u Sarajevu i Islamabadu.
Sporazum stupa na snagu 30 dana od datuma prijema posljednje obavijesti koju  razmijene dvije države i okončanja interne zakonske procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Protokol stupa na snagu istog dana kad i Sporazum.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.