BiH

Veliki broj djece počinje s konzumacijom duhana već u osnovnoj školi

13/09/2018

U BiH je veliki broj djece koja počinju s konzumacijom duhana već u osnovnoj školi, a s 13 godinu počinju konzumirati i alkohol, istaknuto je u četvrtak u Mostaru na dvodnevnom treningu o zagovaranju smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva i uvođenju zdravih životnih stilova u lokalnu zajednicu.

Emina Osmanagić iz Asocijacije “XY” kazala je kako je krajnji cilj kampanje usmjerene prema lokalnim donositeljima odluka, osigurati bolje i zdravije uvjete za mlade u Mostaru.

Koalicija za zdravi Mostar bavi se rizicima kao što su pušenje, upotreba alkohola, slaba ili nikakva tjelesna aktivnost i loša prehrana.

Osmanagić je istaknula kako veliki broj djece puši već u osnovnoj školi, a s konzumacijom alkohola počinju već s 13 godina.

Istraživanje koje je provedena u sklopu projekta, pokazalo je da u Mostaru studentice pretežito konzumiraju “junk” hranu, a među tom populacijom raširena je i konzumacija alkohola.

Džeraldina Marijanović iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti kazala je kako će se na dvodnevnom seminaru napraviti strategija o tome na koji način uvezati ministarstvo i škole, predškolske ustanove i srednje škole te kako djelovati u tim situacijama.

Treninzi sudionicima omogućavaju unaprjeđenje znanja iz oblasti javnog zdravlja, socijalnih determinanti zdravlja, javnih politika i zakona, a što će biti osnova za usvajanje osnovnog znanja i vještina u zagovaranju.

Treninzi su organizirani u okviru Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini – Stup zagovaranje, kojeg podržava Vlada Švicarske, a implementira Konzorcij za zagovaranje, Asocijacija “XY” i agencija “Boram”, u partnerstvu sa Svjetskom bankom i Federalnim ministarstvom zdravstva.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.