BiH

infrastrukturni projekat

Vijeće ministara utvrdilo Prijedlog za izgradnju aerodroma u Trebinju

30/03/2022

Predloženim osnovama se utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“, uz poštivanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva dvije države

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.

Predloženim osnovama se utvrđuju osnovni pravci buduće saradnje, s ciljem realizacije projekta „Izgradnja aerodroma Trebinje“, uz poštivanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva dvije države.

Istovremeno, na ovaj način se uspostavlja osnov za nastup dvije države prema trećim zainteresiranim stranama i dostupnim izvorima za finansiranje ove važne investicije, koja će omogućiti veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga, a samim tim i ekonomski razvoj.

Ministarstvo komunikacija i prometa i Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH tehnički će doraditi Prijedlog osnova prije upućivanja Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunkacija i prometa.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.