BiH

Sarajevo

Vijeće za štampu BiH odbilo žalbu načelnika Ibrahima Hadžibajrića

26/12/2019

Odluku o eventualnoj objavi izvinjenja donosi isključivo urednik medija, prema uredničkoj slobodnoj procjeni da li da to uradi ili ne

Iz Vijeća za štampu BiH saopćeno je da se ne prihvata žalba načelnika sarajevske općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića nakon kritičkih tekstova o njegovom radu objavljenih na portalu Izdvojeno.ba.

“Žalbenik je uložio žalbu zbog objavljenih tekstova za koje smatra da predstavljaju višestruko kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH te da su neobjektivno, neprofesionalno i neargumentovano napisani. Takođe, smatra da su u tekstovima iznesene klevete i optužbe za kršenje zakona i protuzakonito postupanje.

Žalbena komisija konstatuje da nije bilo kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Žalbenik je imao priliku dati odgovore mediju prije objave tekstova, što nije iskoristio.
Demantij kojeg je Žalbenik uputio nakon obajve tekstova, objavljen je u cjelosti na portalu izdvojeno.ba

Naknadno traženje Žalbenika, načelnika općine Stari Grad Sarajevo, za objavom izvinjenja se odbija. Odluku o eventualnoj objavi izvinjenja donosi isključivo urednik medija, prema uredničkoj slobodnoj procjeni da li da to uradi ili ne.

Dodatno, Žalbena komisija podsjeća Žalbenika na „Deklaraciju o slobodi političke debate u medijima“ Vijeća Evrope i principe koji se tiču medijskog prenošenja informacija i mišljenja o političkim i javnim službenicima:

I – Sloboda izražavanja i informacije u medijima

„Pluralistička demokratija i sloboda političke debate zahtijevaju da javnost bude informisana o pitanjima od javnog značaja, što podrazumijeva pravo medija na prenošenje negativnih informacija i kritičkih mišljenja o političkim ličnostima i javnim službenicima, kao i pravo javnosti da ih sazna.

II – Sloboda kritikovanja državnih ili javnih institucija

„Država, vlada ili bilo koja druga institucija izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti može biti predmet kritike u medijima. Zbog njihovog dominantnog položaja, ove institucije kao takve ne bi trebalo biti zaštićene Krivičnim zakonom od klevetničkih ili uvredljivih izjava. Gdje, ipak, ove institucije uživaju takvu zaštitu, ta zaštita bi trebalo da bude primijenjena na restriktivan način, izbjegavajući u bilo kakvim okolnostima njenu upotrebu kako bi se ograničila sloboda kritikovanja. Osobe koje predstavljaju ove institucije i dalje ostaju zaštićene kao pojedinci.“

III – Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima

„Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javnog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima, zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti.“

IV – Javni nadzor nad javnim službenicima

„Javni službenici moraju prihvatiti da će biti predmet javnog nadzora i kritike, posebno kroz medije, zbog načina na koji su obavljali ili na koji obavljaju svoje funkcije, jer je ovo neophodno za osiguravanje transparentnosti i odgovornog obavljanja funkcija.“

Pojašnjenje:

Nakon objave tekstova na portalu izdvojeno.ba, dana 08.11.2019. g. Žalbenik je Vijeću za štampu i online medije u BiH uputio svoj prigovor na objavljene tekstove tražeći javno izvinjenje u kojem navodi:

„U spornim tekstovima višestruko je narušen Kodeks za štampu i online medije, ali i osnovni postulati profesionalnog novinarstva. Autor navedenih teksova svjesno krši etičke standarde ali i opšteprihvaćene društvene standarde pristojnosti, što će u nastavku ovog prigovora biti i obrazloženo.

Svi navedeni tekstovi napisani su neobjektivno, neprofesionalno i neargumentovano jer navedeni portal kao jedini izvor informacija koristi ‘navode građana’ i navodna saznanja. Dakle, radi se o pisanju na osnovu tzv. rekla-kazala i proizvoljnim stavovima autora i njegovih istomišljenika ili nalogodavaca. U tekstovima su iznesene i klevete, te otvorene optužbe za
kršenje zakona i protuzakonito postupanje, što ne samo da nije tačno, nego ne smije biti predmet novinarskog utvrđivanja, jer novinar nije ni sudija, ni tužilac.
Kako se ovakvim tekstovima svjesno utiče na javno mnenje i narušava ugled općinskog načelnika, zahtijeva se javno izvinjenje za sve iznesne neistine. Od navedenog portala se traži da prestane sa iznošenjem neistina i pisanjem neargumentovanih tekstova, a u suprotnom, općinski načelnih će biti primoran da pokrene postupak pred nadležnim sudom protiv portala izdvojeno.ba i glavnog i odgovornog urednika Elvedina Kantardžića.“

Nakon što ga je Vijeće uputilo u žalbenu proceduru, Žalbenik se obratio uredništvu portala izdvojeno.ba 15.11.2019. g. proslijedivši svoj prigovor i zahtjev za izvinjenjem.

U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu i online medije u BiH se obratilo gl. i odg. uredniku portala izdvojeno.ba i zatražilo urednički stav povodom upućene žalbe.

Gl. i odg. urednik je svoj odgovor proslijedilo Vijeću u kojem je, između ostalog, naveo sljedeće:
„Nije istinita tvrdnja načelnika Hadžibajrića da smo objavljivali tekstove bez da smo ga kontaktirali.
Prije svakog objavljenog teksta poslali smo mail press službi općine sa zahtjevom za razgovor sa Hadžibajrićem. Čak smo mu unaprijed dali i pitanja koja nas zanimaju. On međutim niti jednom nije smatrao potrebnim da se oglasi i kroz intervju konfrontira informacijama koje smo prikupili o njegovim postupcima.“

Dalje u svom odgovoru, gl. i odg. urednik kaže:

„A da sve nije čisto u općini Stari Grad pod načelnikom Hadžibajrićem govori i informacija da je Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo podneseno više krivičnih prijava protiv Hadžibajrića koje su već nekoliko godina ‘u radu’, o čemu prilažemo i odgovor tužilaštva na naš upit.
Još jednom podsjećamo, da je o svim ovim i drugim tekstovima načelnik Hadžibajrić imao priliku da se izjasni prije objavljivanja. Da nam je podastro dokaze da su naši podaci netačni, sigurno ih ne bi ni objavljivali, kao što nismo (poput drugih medija) objavili tekst o tome da općina oduzima trgovke Islamskoj zajednici u BiH. Ali ne želimo popustiti pod ovim pritiskom na medije sa očitom željom da se prestane sa istraživačkim novinarstvom o nezakonitostima u njegovom radu.“

Uredništvo portala izdvojeno.ba u cjelosti je objavilo prigovor/demanti Žalbenika dana 20.11.2019.g.

Dana, 21.11.2019.g. Vijeću za štampu i online medije u BiH ponovo se obratio Žalbenik iznoseći svoj stav povodom objavljenog demantija na portalu izdvojeno.ba

„Navedeni portal je prenio u cjelosti zahtjev koji im je upućen, pritom iznijevši još jednu neistinu u samom naslovu. Ono što je evidentno je da portal Izdvojeno.ba nije UPUTIO IZVINJENJE kako je od njih traženo, već je samo prenio zahtjev općinskog načelnika. Dakle, to se ne može smatrati izvinjenjem nego reagovanjem, koje općinski načelnik nije tražio.

Molimo vas da nam, u skladu sa vašom praksom i poznavanjem ove oblasti, potvrdite da li se ovo može smatrati izvinjenjem, te uputite u dalje procedure po ovom pitanju.“

Ishod: Žalba se ne prihvata

Žalbena komisija konstatuje da nije bilo kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.
Demantij je objavljen u cjelosti.

Naknadno traženje Žalbenika, načelnika općine Stari Grad Sarajevo, za objavom izvinjenja se odbija. Odluku o eventualnoj objavi izvinjenja donosi isključivo urednik medija, prema uredničkoj slobodnoj procjeni da li će ga objaviti ili ne.

Dodatno, Žalbena komisija podsjeća Žalbenika na „Deklaraciju o slobodi političke debate u medijima“ Vijeća Evrope i principe koji se tiču medijskog prenošenja informacija i mišljenja o političkim i javnim službenicima, saopćeno je.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.