BiH

200 miliona za kantone

Vlada FBiH odobrila iznos od 25 miliona maraka za aerodrom u Bihaću

26/08/2021

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija na razdjelu „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI sredstva iz aranžmana s MMF-om”. Riječ je o iznosu od 200.000.000 KM, a na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

BIHAĆKOM AERODROMU 25.000.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima za unapređenje avio prometa Federacije BiH, čime je JP Aerodrom Bihać odobren iznos od 25.000.000 KM.

Sredstva su, između ostalog, namijenjena za izgradnju terminalne zgrade, aerodromskog rasvjetnog sistema, nabavku uređaj za pregled prtljaga i druge usluge, nabavke i radove.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor utroškom sredstava, te da sa JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.