BiH

Vlada RS ne prihvata mehanizam koordinacije od 26. januara

11/02/2016

Vlada Republike Srpske (RS) zahtijeva od Vijeća ministara da Odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, usvojenu 26. januara 2016. godine stavi van snage, saopćeno je iz entitetske vlade.

Traže i da se kroz pregovarački proces, u kojem bi učestvovali predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, utvrđeni sistem koordinacije iz 2013. godine u najkraćem mogućem roku tehnički i terminološki prilagodi stupanju na snagu „Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te BiH, s druge strane“.

– Vlada RS-a ne prihvata Odluku iz tačke 1. Zaključka, jer se njom, umjesto dogovorenog tehničkog i terminološkog prilagođavanja Odluke o sistemu koordinacije iz 2013. godine činjenici da je 1. juna 2015. godine na snagu stupio „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te BiH, s druge“, vrše suštinske izmjene u dogovorenoj strukturi sistema koordinacije, tijelima koja su njim obuhvaćena, njihovom sastavu, načinu imenovanja njihovih članova, te po pitanju njihovog predsjedavanja, stoji u saopćenju entitestke vlade.

Kategorički osuđuje, kako se navodi, način na koji je Vijeće ministara usvojio Prijedlog odluke o sistemu koordinacije u procesu evropskih integracija u BiH 26. januara 2016. godine, „dovodeći u zabludu predstavnike entitetskih institucija, javnost u BiH, te predstavnike međunarodne zajednice i, posebno, Eropske unije“.

-Vlada smatra da je djelovanjem Vijeća ministara, navedenim u tački 3. Zaključka, pričinjena ozbiljna šteta ne samo Republici Srpskoj, već i cijeloj BiH i njenom daljem napretku u procesu približavanja Evropskoj uniji, dodaje se u saopćenju.

Još jednom ističući svoju punu podršku stvaranju svih neophodnih, objektivnih pretpostavki za dalje kretanje BiH u procesu evropskih integracija, Vlada RS-a smatra da je neophodno da se o spornom djelovanju Vijeća ministara, kao i o Odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH koju je Vijeće ministara usvojio 26. januara 2016. godine, izjasni Narodna skupština Republike Srpske.

– Obavezuju se svi predstavnici Vlade RS-a i drugih republičkih organa uprave da ne učestvuju u aktivnostima vezanim za realizaciju Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH koju je Vijeće ministara usvojio 26. januara 2016. godine, dok se Narodna skupština RS-a ne odredi po pitanjima iz tačke 6. Zaključka, stoji u saopćenju entitetske vlade.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.