BiH

Vlada TK: Za prvi ciklus studija predviđeno 2.130 mjesta

12/06/2018

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici utvrdila prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju koji će biti dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona na daljnje razmatranje.

Novine obuhvaćene novim zakonima, a vezane za osnovno obrazovanje, su sufinansiranje prijevoza učenika, koji imaju boravište na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.

Predviđeno je ukupno 2.130 mjesta za prvi ciklus odnosno integrirani prvi i drugi ciklus studija od čega 1.110 mjesta za studente koji se finansiraju iz Budžeta TK, 970 mjesta za studente koji se sami finansiraju te 50 mjesta za vanredne studente.

Vlada je na sjednici prihvatila Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2019-2021. godina a koje sadrže ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske pokazatelje, procjene prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2018. godinu i utvrdila osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika za maj 2018. godine u iznosu od 404 KM kao i visinu naknade za ishranu u toku rada od osam KM, saopćeno je iz Press službe Vlade TK.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.