BiH

potpisani ugovori

Za finansiranje zdravstvene zaštite u BPK-u oko 16 miliona KM

27/01/2020

Po riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Salema Halilovića, riječ je o značajnim sredstvima namjenjenim zdravstvenim ustanovama, a u ovoj godini nastojat će se napraviti dodatne uštede u zdravstvu

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Salem Halilović i direktori pet zdravstvenih ustanova s područja tog kantona danas su potpisali ugovore o finansiranju zdravstvene zaštite u 2020. godini.

Riječ je o ugovorima o pružanju primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, zatim bolničke zdravstvene zaštite, kao i ugovoru o regulisanju međusobnih odnosa za finansiranje higijensko-epidemiološke službe.

Za finansiranje zdravstvenih ustanova na području BPK Goražde, ove godine iz budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja bit će izdvojeno 11.456.157,47 KM ili 63 posto od ukupno planiranog budžeta. Najviše sredstava 5.212.938 KM dobit će Kantonalna bolnica Goražde.

– Kantonalna bolnica je najveća zdravstvena ustanova u BPK i iziskuje mnogo više sredstava nego što je očekivano. Sve zavisi od materijalnih troškova kao i spoljnih saradnika. Nedostaje nam kadra, ove godine pogotovo, trend odlaska ljekara specijalista je evidentan, tako da mi moramo planirati angažovanje spoljnih saradnika i to iziskuje velika sredstva. Takođe, ne možemo predvidjeti transfuzijsku medicinu, krvne derivate koje nabavljamo iz Sarajeva, sve su to sredstva čiji su materijalni troškovi veliki. Mislim da ovaj iznos neće biti dovoljan ali nastojat ćemo da napravimo finansijski balans – kazala je direktorica ove ustanove prim. dr. Nermina Kamenica.

Direktor Doma zdravlja “dr. Isak Samokovlija“ dr. Edin Čengić istakao je da će se u ovoj godini pružati isti obim zdravstvenih usluga, kao i ranije.

-Naša ustanova će kroz redovne tranše dobiti 3.334.000 KM i to je iznos koji podrazumijeva troškove plata uposlenicima kao i materijalne troškove, dakle unapređenje zdravstvene zaštite. Naravno, ne možemo predvidjeti kako će se godina kretati, ali na osnovu prethodne godine taj iznos je bio dovoljan da pokrije plate i jednim značajnim dijelom i ostale troškove – kazao je dr. Čengić.

Za pružanje primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Dom zdravlja Ustikolina dobit će 503.548 KM, dok će Domu zdravlja Prača biti doznačeno 372.996 KM. Za finansiranje higijensko-epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo BPK planirano je 121.364 KM.

Po riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Salema Halilovića, riječ je o značajnim sredstvima namjenjenim zdravstvenim ustanovama, a u ovoj godini nastojat će se napraviti dodatne uštede u zdravstvu.

– U zadnjih nekoliko godina bilo je pomaka u tom smislu, međutim to je živa materija i svakim danom radimo na tome da sredstvima koja ćemo uštediti, unaprijedimo nivo zdravstvene zaštite, usluge, opremu što je vrlo važno. Naše komisije zaista rade predano, ali uvijek može više i bolje i na tome ćemo u ovoj godini ozbiljno raditi – naveo je Halilović.

Za esencijalnu listu ove godine bit će izdvojeno 3.358.815 KM, za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa planirano je 1.911.247 KM, dok je za troškove bolovanja preko 42 dana predviđeno 898.320 KM.

U budžetu Zavoda, za ortopedska i druga pomagala planirano je 428.482 KM. Ukupno će za finansiranje zdravstvene zaštite biti izdvojeno 15.969.072 KM ili 87 posto planiranog budžeta kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja koji u ovoj godini iznosi 18.308.331 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.