BiH

Za grijanje 88 posto bh. domaćinstava koristi drva

11/12/2015

Agencija za statistiku BiH objavila je statističko istraživanje anketa o potrošnji energije u domaćinstvima u BiH, kojim su obuhvaćeni podaci o potrošnji pojedinačnih energenata za grijanje i dr. u posljednjih 12 mjeseci. Anketom su bila obuhvaćena 7083 domaćinstva, od čega 3554 u Federaciji BiH, 2369 u Republici Srpskoj te 1160 domaćinstava u Brčko Distriktu, piše Večernji list BiH.

Rezultati su pokazali kako prosječan broj članova domaćinstva u BiH iznosi 3,1, FBiH 3,2, RS 3, a u Brčko distriktu BiH 3. Prosjek svih urbanih centara iznosi 3, a ruralnih i poluurbanih područja 3,2 člana po kućanstvu. Nadalje, u prosjeku grijana površina stambene jedinice iznosi 51,2 četvorna metara. Prosječna grijana površina u urbanim središtima je za oko 13 posto veća u odnosu na ruralna i poluurbana područja BiH.

Prosječna grijana površina u FBiH je za oko 30 posto veća od prosječne grijane površine u RS.

Prosječna površina stambenih jedinica koje se hlade tokom ljeta iznosi 39,8 kvadratnih metara. Udio kućanstava u BiH koja se pretežno sobno griju iznosi oko 73 posto, udio kućanstava s vlastitim etažnim/centralnim grijanjem iznosi 19 posto, a udio kućanstava s centralnim grijanjem iz toplana je 7,9 posto. Kod pretežno etažnog/vlastitog centralnog grijanja u BiH dominantna je zastupljanost ogrjevnog drva s 54,5 posto (u FBiH drvo zastupljeno s 45,1 posto, a u RS-u 76,7 posto). Zatim slijedi ugljen s 31,4 posto, dok je prirodni plin zastupljen u 9,1 posto kućanstava.

Električna energija zastupljena je s 3,4 posto, a lož-ulje i ostale prerađevine nafte su neznatno zastupljeni s 1,6 posto. Ako se promatra potrošnja krutih goriva, u FBiH i Brčko Distriktu BiH je znatnije zastupljeno korištenje ugljena.

Električna energija za vlastito centralno grijanje se koristi u RS, dok se u FBiH koristi u vrlo malom udjelu.

Više u RS-u

U pretežno sobno grijanim bh. domaćinstvima dominantno je drvo s 88,3 posto zastupljenosti (u FBiH 84 posto, a u RS 95,2 posto). Zatim slijedi zastupljenost električne energije i ugljena s nešto više od 5 posto.

Udio ostalih energenata je zanemariv. Prosječni udio drveta za sobno grijanje u svim urbanim središtima iznosi 31,9 posto, a ruralnim i poluurbanim područjima 68,1 posto. Omjer korištenja drva za urbana/ruralna područja u oba entiteta je približan.

Pod lož-uljem podrazumijevaju se ekstra lagano lož-ulje i tekući naftni plin.

Ugljen obuhvaća lignit, mrki ugljen, ugljene brikete i drveni ugljen. Drvo obuhvaća ogrjevno drvo, drvne pelete, drvne brikete, drvnu sječku i poljoprivredni otpad.

Komentari

1 Comment

  1. Tarzan

    11/12/2015 at 11:15

    Ovo je najbolji pokazatelj zaostalosti i jada u kojem živimo. Grijemo se ko prije 100 godina.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.