BiH

Za upravljanje slivom rijeke Drine 8,73 miliona američkih dolara

10/05/2016

Odbor izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke odobrio je danas grantove Fonda za globalni okoliš (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) u ukupnom iznosu od 8,73 miliona američkih dolara za Zapadni Balkan za Projekt upravljanja slivom rijeke Drine u Bosni i Hercegovini (3,37 miliona USD), Crnoj Gori (2,72 miliona USD) i u Srbiji (2,63 miliona USD).

Cilj projekta je osiguranje racionalnog i pravičnog upravljanja slivom rijeke Drine uz podržavanje značajnih mogućnosti za društveno-ekonomski razvoj, koje pružaju njegovi bogati prirodni resursi, uz istovremenu zaštitu okoliša. Projekt će ojačati mehanizme saradnje između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije na ovom zajedničkom resursu. Projekt će takođe pomoći i suočavaju s nepogodama vezanim za klimatske promjene, naročito poplavama i sušama.

“Ovo je regionalni projekt koji jača saradnju između tri zemlje na prekograničnom upravljanju vodama. Ovaj će projekt zemljama pružiti podršku za optimalno upravljanje ovim zajedničkim riječnim slivom. Takođe će povećati njihovu pripravnost za ekstremne vremenske pojave, obzirom da su zadnjih godina razorne poplave i sezonske suše postale sve učestalije i uzrokovale velike štete”, rekla je Anna Cestari, viši specijalista Svjetske banke za vodne resurse i vođa projektnog tima.“

Ovaj Projekt će nadopuniti tekuće aktivnosti koje finansiraju Svjetska banka, Evropska Unija i druge međunarodne institucije u cilju unaprjeđenja integriranog planiranja i saradnje na upravljanju vodnim resursima u ovoj regiji.

Fond za globalni okoliš (GEF) je uspostavljen pred Samit u Riju 1992. da bi se pomoglo rješavanju najbitnijih ekoloških problema na našoj planeti. GEF je, od tada, obezbijedio 14,5 milijardi US$ grantova i mobilizirao 75,4 milijarde USD dodatnog finansiranja za skoro 4.000 projekata. GEF je postao međunarodno partnerstvo 183 zemlje, međunarodnih institucija, organizacija građanskog društva i privatnog sektora za rješavanje globalnih okolišnih pitanja.

Specijalni fond za klimatske promjene (SCCF) je uspostavljen 2001. za pružanje podrške za adaptaciju i transfer tehnologije u svim zemljama u razvoju potpisnicima Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene (UNFCCC). Uspostavljen je u svrhu finansiranja aktivnosti, programa i mjera vezanih za klimatske promjene i koje su komplementarne mjerama koje se finansiraju kroz GEF-ovu fokalnu oblast klimatskih promjena, unutar četiri programa finansiranja: adaptacija na klimatske promjene, transfer tehnologije, ublažavanje u izabranim sektorima, uključujući: energetiku, transport, industriju, poljoprivredu, šumarstvo i zbrinjavanje otpada, i ekonomska diversifikacija.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.