FUZIP

Zaplijenjeno 296 kilograma biljke za koju tvrde da ima ljekovita svojstva

Slika1 Moringa list

Prilikom redovnog inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba, utvrđeno je da prehrambeni proizvod ne posjeduje deklaracije, te dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi rok upotrebe

Federalna sanitarna inspekcija je na graničnom prijelazu Aerodrom Sarajevo 27. decembra zabranila uvoz pošiljke 296 kg lista moringe – biljke s ljekovitim svojstvima koja se koristi za pripremu čaja, porijeklom iz Izraela, saopćeno je danas iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Prilikom redovnog inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba, utvrđeno je da prehrambeni proizvod ne posjeduje deklaracije, te dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi rok upotrebe.

Nadalje, pošiljku nije pratila isprava proizvođača o utvrđivanju usklađenosti s propisima o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica na osnovu rezultata laboratorijskih analiza.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i Zakonom o hrani, uvoz pošiljke je zabranjen i naloženo je njeno uništenje, kaže se u saopćenju FUZIP-a.