Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Zastupnici primali plate i bez prisustva na poslu

parlament fbih333

Obračun plata za profesionalne zastupnike vršen je bez evidencije prisustva na poslu, mjesečni paušal nije umanjivan za 10 posto za svako odsustvovanje s posla, i dalje nije usklađeno stanje u knjigama, dok evidencije službenih putovanja nisu potpune niti za jedno vozilo.

U najkraćem, ovo su neki od najzanimljivijih zaključaka Ureda za reviziju institucija u FBiH iz izvještaja u poslovanju Parlamenta Federacije za 2016. godinu, koji je zbog niza propusta uvojen sa rezervom. Prema izvještaju, budžet Predstavničkog doma u 2016. iznosio je oko 8,812 miliona KM, od čega je samo na plate i naknade uposlenih potrošeno oko 6,160 miliona KM.

“Utvrđeno je da profesionalni zastupnici ne obavljaju poslove u prostorijama Parlamenta, shodno tome se ne vode evidencije prisustva na poslu, koje su temelj za obračun plaća i ostalih naknada”, upozoravaju revizori, koji podsjećaju da, povrh svega, Predstavnički dom nije zasjedao tokom čak tri mjeseca, u junu, avgustu i septembru prošle godine.

“Izdaci po osnovu ugovora o djelu sa vanjskim saradnicima iskazani su u bruto iznosu 68.560 KM. Uvidom u evidenciju, konstatirali smo da su tokom cijele godine sa istim osobama zaključivani ugovori o djelu za obavljanje različitih poslova”, ističu revizori. Revizori navode da u odnosu na prethodnu godinu nije realizirano čak devet njihovih preporuka, od kojih su neke jako značajne.

“Budžetom FBiH za 2016. godinu odobrena su sredstva za tri korisnika, Predstavnički dom, Dom naroda i Zajedničku službu, iako je Parlament FBiH registriran kao jedno pravno lice, koje sačinjava i podnosi jedan finansijski izvještaj. Na ovo je ukazivano i u prethodnom periodu, ali po tome nije postupljeno”, upozoravaju revizori.

Ono što posebno zabrinjava, a što upućuje na teške zloupotrebe, jeste konstatacija revizora kako evidencija utroška goriva nije potpuna ni za jedno vozilo, dok su za pojedine relacije, kao što je Sarajevo Mostar Sarajevo, u putnim nalozima navedene značajno veće kilometraže od stvarnih!
Kada je, pak, riječ o korištenju službenih limuzina u Domu naroda Parlamenta BiH, revizori navode da je predsjedavajućoj Doma (Lidija Bradara, HDZ) vozilo dato na korištenje 24 sata, te da je godišnja zabilježena kilometraža 31.526 kilometara. Istovremeno, revizija i ovdje upozorava na zloupotrebe.

“Utvrdili smo da na obrascu PN4 nije vođena evidencija početne i krajnje kilometraže po danima i relaciji kretanja vozila. Za određene relacije u avgustu određenim zaposlenicima nisu izdati nalozi za službeni put, čime se ne može potvrditi da su putovanja obavljana u službene svrhe”, ističu revizori, jasno aludirajući na to da su pojedinci službena vozila Parlamenta gotovo izvjesno koristili za godišnje odmore. “Nezavisne” su jučer pokušale da stupe u kontakt sa predsjedavajućim oba doma Parlamenta FBiH, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Sedam Mušićevih savjetnika

Revizori u izvještaju navode da je u periodu 2014-2016. godina predsjedavajući Predstavničkog doma (Edin Mušić, SDA), postavio sedam savjetnika, koji će to biti u vrijeme njegovog mandata.
“Administrativna komisija nije donijela konačnu odluku o broju savjetnika koji mogu da budu primljeni u radni odnos, kako je predviđeno članom
2. Odluke ostvarivanju prava na plaću, naknade i druga prava izabranih dužnosnika i savjetnika”, navode revizori.