Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Komisija za sigurnost PDFBiH

Zatražena smjena Fahrudina Solaka i pripajanje FUCZ-a Federalnom MUP-u

respiratori

Za Komisiju je začuđujuće da je Vlada FBiH odobrila milione maraka FUCZ-e za nabavke,a da niko nije postavio pitanje kako je taj novac potrošen

Autor: S. Degirmendžić

Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održala je danas u Sarajevu sjednicu na kojoj je razmatran postupak nabavke 100 respiratora na osnovu ugovora Federalne uprave Civilne zaštite s kompanijom “FH Srebrena malina”.

Komisija je usvojila 12 zaključaka koje je javnosti prezentirao predsjednik ove komisije i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić. On je kazao da su zaključci doneseni na osnovu razmotrenih materijala o nabavci respiratora koje je Komisija nakon upućenog zahtjeva dobila od FUCZ-e, Vlade FBiH i Pravobranilaštva FBiH.

Među zaključcima su i oni kojima se traži smjena Fahrudina Solaka, s mjesta direktora FUCZ-a, a traži se da i Federalna uprava Civilne zaštite ubuduće djeluje pod ingerencijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,a ne Vlade FBiH, kao što je sada slučaj.

Mašić je pojasnio da je za to neophodno izmijeniti zakone, te je naglasio da je u svim zemljama regiona praksa da orgaanizacije civilne zaštite djeluju pri ministarstvima unutrašnjih poslova, a ne pod direktnom ingerencijom vlada.

-Ubijeđeni smo da se ovakve stvari ne bi dešavale da je Federalna uprava Civilne zaštite djelovala pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, a ne pod ingerencijom Vlade FBiH- kazao je Mašić.

On je dodao da je za Komisiju začuđujuće da je Vlada FBiH odobrila milione maraka FUCZ-e za nabavke,a da niko nije postavio pitanje kako je taj novac potrošen.

U nastavku pročitajte svih 12 zaključaka koje je danas usvojila Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,a koji su doneseni na osnovu materijala koje je Komisija dobila od nadležnih institucija.

1. Konstatirano je da rad FUCZ-a nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jer ne postoji odgovarajući program razvoja zaštite ljudi i materijalnih dobara u skaldu sa zakonom koji je na snazi.

2.Komisija smatra da FUCZ prilikom kupovine respiratora za potrebe zdravstvenih institucija u FBiH nije izvršila analizu na tržištu i nije kontaktirala privredna društva koja se nalaze u registru veleprometnikai imaju dozvolu Agencije za lijekove za promet medicinskih sredstava.

3.Komisija je utvrdila da je FUCZ stvorila obligacioni odnos sa društvom “FH Srebrena malina” u trenutku kada su imali informaciju da to društvo nema dozvolu Agencije za promet medicinskim sredstvima.

4.Komisija smatra da se FUCZ nije ponašao s pažnjom dobrog privrednika u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

5.Komisija smatra da FUCZ nije provjerila profesionalnu sposobnost “FH Srebrena malina” prije sklapanja ugovora od 10,5 miliona KM za nabavku respiratora.

6.Uzimajući u obzir da se radi o avansnom plaćanju cijene iz kupoprodajnog ugovora Komisija smatra temeljem dostupnih informacija da je FUCZ propustila osigurati adekvatnu garanciju da će “FH Srebrena malina” ispoštovati ugovorne obaveze.

7.Komisija smatra da Vlada FBiH nije na adekvatan način nadzirala rad FUCZ-a.

8. Komisija za sigurnost PD Parlamenta FBiH na osnovu dostavljenih informacija utvrdila je da je Federalna uprava civilne zaštite propustila osigurati garancije za izvršenje svih kupoprodajnih ugovora koji su zaključeni u periodu stanja nesreće, a avansno su plaćeni.

9. Temeljem dostupnih informacija i s obzirom da je više od 30 dana proteklo od ugovorom definisanog roka za dostavljanje respiratora, a s obzirom da ne postoji aneks ugovora kojim bi bio produžen rok za isporuku, Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da traži od Vlade FBiH da u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima hitno ispita mogućnost raskida ugovora koji je potpisan sa preduzećem “FH Srebrena malina”.

10. Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da zahtijeva od Vlade FBiH hitno i neodložno razrješenje dužnosti direktora FUCZ-a Fahrudina Solaka kao najodgovornijeg za sprovedene nabavke u periodu stanja nesreće.

11. Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da hitno pripremi zakonsku legislativu kojom bi se nadležnost civilne zaštite FBiH prenijela na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

12. Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamentu FBiH da traži od ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršenje sveobuhvatne revizije rada FUCZ-a.

Mašić je pojasnio i da će zaključci Komisije biti proslijeđeni Predstavničkom domu Parlamenta FBiH koji bi o svim nabavkama u vrijeme vanredne situacije trebao raspravljati na sjednici 28. maja. On je precizirao i da Komisija za sigurnost nije istražni organ,ali je potcrtao da to tijelo ima obavezu utvrditi i tražiti odgovornost osoba koje su nadležne za sporne nabavke. Iskazao je i očekivanje da će istražni i pravosudni organi koji rade na predmetu nabavke respiratora, za koje je već utvrđeno da su neupotrebljivi dati odgovore na sva nerazjašnjena pitanja u vezi s ovom nabavkom. Mašić je konstatirao i da su odgovori koje je Komisija za sigurnost dobila od FUCZ u vezi s nabavkom respiratora nekorektni i neozbiljni.

Podsjećamo, u Sarajevo su 25. aprila stiglo 80 od naručenih 100 respiratora za potrebe FBiH. Nabavka vrijedna 10,5 miliona maraka je provedena u strogoj tajnosti, a Fokus je 27.  aprila objavio da je uvoznik respiratora “FH Srebrena malina” koja je taj posao dobila pod čudnim okolnostima, a dan poslije je Fokusu u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva potvrđeno da je Fahrudin Solak urgirao kod Agencije da se kompaniji “FH Srebrena malina” izda dozvola za uvoz medicinske opreme koju do tada nisu imali, a koju su pak, kako će se naknadno ispostaviti dobili retroaktivno.

I drugi mediji su u proteklim danima razotkrili brojne informacije u vezi sa nabavkom respiratora za koje je u međuvremenu vještačenje koje je organiziralo Tužilaštvo BiH pokazalo da su neupotrebljivi u jedinicama intenzivne njege.