BiH

Sarajevo

Završetak projekta integriranog lokalnog razvoja

23/02/2022

Opći cilj ILDP-a bio je harmonizacija integriranog i inkluzivnog strateškog planiranja na nivou entiteta, kantona i jedinica lokalne samouprave

Predstavljanjem ključnih dostignuća u Sarajevu je obilježen završetak projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini koji je trajao 14 godina, javlja Anadolu Agency (AA).

Povodom završetka projekta predstavljena su ključna dostignuća i rezultati ILDP-a, postignutim u saradnji sa institucionalnim partnerima na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, sa posebnim osvrtom na koristi za cjelokupni sistem uprave i građane širom Bosne i Hercegovine.

Opći cilj ILDP-a bio je harmonizacija integriranog i inkluzivnog strateškog planiranja na nivou entiteta, kantona i jedinica lokalne samouprave kako bi strategije razvoje postale dokumenti provodivi u praksi.

ILDP je pružio značajan doprinos u standardizaciji planiranja i upravljanja razvojem na lokalnom nivou te podržao više od 60 jedinica lokalne samouprave širom BiH u kreiranju i implementiranju njihovih strategija razvoja, a slična pomoć je pružena i svim kantonima, Brčko distriktu BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, ILDP je također pomogao u kreiranju temelja za uspostavu sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nivou entiteta, uključujući i uspostavu finansijskih mehanizama za ciljanu podršku realizaciji lokalnih razvojnih prioriteta.

Nijaz Avdukić iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja izrazio je zadovoljstvo saradnjom, kada je u pitanju ovaj projekat, koji je u cijeloj državi pomogao da se razvija sistem strateškog planiranja.

“To je bilo posebno značajno u Federaciji BiH s obzirom na to da je kroz ovaj projekat razvijen sistem planiranja u Federaciji BiH, donesen je Zakon o razvojnom planiranju, podzakonski akti. U Federaciji BiH je u posljednjih četiri, pet godina došlo do razvoja i jedinica za razvojno planiranje u kantonima što je sjajan rezultat koji smo ostvarili zajedno sa projektom u prethodnom periodu”, pojasnio je Avdukić.

O značaju projekta govorio je i Siroco Messerli, direktor za razvojnu saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

“Švicarska je u proteklih 14 godina sa oko 16 miliona podržala realizaciju ILDP projekta. Izuzetno je zadovoljstvo vidjeti kako se razvijalo lokalno planiranje, počevši od nivoa općina i gradova pa sve do viših nivoa vlasti. Ono što je bila inicijalna namjera projekta je bila da se unaprijedi lokalno planiranje u lokalnim jedinicama samouprave. Zadovoljstvo je vidjeti da konačno u zemlji imamo koherentan zajednički sistem”, istakao je Messerli.

Kako je kazao, kroz projekat je osigurana participacija građana, zajednica, privatno sektora, organizacija civilnog društva, odnosno nevladinog sektora u planiranju na lokalnoj razini.

Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, podsjetio je da je projekat inicijativa koja se u BiH realizira 14 godina.

“Projekat je polučio značajne i kvalitetne rezultate. Jedan od važnih aspekata projekta je da on povezuje strateško planiranje sa godišnjim i planiranjem budžeta u institucijama vlasti. Takav doprinosi omogućavanju postizanja održivih ciljeva razvoja. Projekat je realiziran i na kantonalnom nivou i svih 10 kantona je dobilo podršku u razvijanju svojih integriranih strategija razvoja”, pojasnio je Pichat.

Kako je kazao, projekat je potpomogao i uspostavu sistema strateškog planiranja i upravljanja planiranja na entitetskim nivoima.

O značaju projekta govorio je i Miroslav Bojić, načelnik opštine Laktaši.

“Žao mi je što se projekat završava jer ovih 14 godina su bile izuzetne godine za razvoj opštine Laktaši, kroz ovaj projekat. Urađeno je mnogo toga. Na osnovu inicijative, odnosno kompletnog rada koji je uložen u ovih 14 godina, na kraju je rezultat da je donesen Zakon o strateškom planiranju Republike Srpske”, pojasnio je Bojić.

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pokrenut je 2008. godine kao zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosne i Hercegovini, s ciljem harmoniziranja integriranog i inkluzivnog pristupa strateškom planiranju na lokalnom nivou.

Projekat, koji 28. februara završava svoju treću i zadnju fazu, je dao značajan doprinos standardizaciji sistema razvojnog planiranja na nivou jedinica lokalne samouprave (JLS).

Preko 60 JLS u cijeloj Bosni i Hercegovini je podržano u izradi i implementaciji strategija razvoja.

Ovaj pristup razvojnom planiranju i upravljanju razvojem naknadno je primijenjen na kantonalnom nivou i svih 10 kantona je podržano u izradi i implementaciji strategija razvoja kantona.

Projekat je također pružio presudnu podršku u uspostavljanju sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u oba entiteta i Brčko distriktu BiH, uključujući i uspostavljanje finansijskog mehanizma za namjensku podršku implementaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou.

ILDP je implementiran u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom pravde, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske te savezima općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.