Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ženski aktivizam

Žene iz raznih oblasti umrežene u projekt zagovaranja rodne ravnopravnosti u BiH

zene rodna ravnopravnost zagovaranje
Foto: Harun Muminović/ Fena

“Žena treba da se bori za svoja prava. Neke od stvari koje su ženi potrebne, muškarci ne mogu da prepoznaju. Nisu to samo politička pitanja, to su osnovne i prirodne potrebe. Žene treba da se udružuju”, rekla je savjetnica ministra sigurnosti BiH Jelena Orašanin

Žene iz oblasti politike, civilnog društva, akademske zajednice i medija u Bosni i Hercegovini okupile su se u projektu koji ima za cilj doprinijeti rodnoj ravnopravnosti, a realiziran je uz podršku Evropske unije.

Šefica Odjela za evropske integracije, politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH Aurelie Valtat kazala je novinarima da EU pridaje veliku važnost jačanju rodne ravnopravnosti u državama članicama, kao i u zemljama koje teže članstvu u EU i zemljama kandidatima.

-Drago mi je što mogu podržati izvanrednu grupu žena koje dolaze iz raznih oblasti života i njihove napore da osiguraju da rodna ravnopravnost bude stvarnost, a ne samo težnja. EU će nastaviti podržavati te napore – poručila je.

Koordinatorica Projekta nazvanog ‘Povezivanje radi promjene – približavanje ženskog aktivizma i političkog angažmana’ Enida Čamdžić precizirala je da je u tom projektu sudjelovalo ukupno 20 žena iz raznih dijelova BiH, memorandum o razumijevanju je jedan od prvih rezultata, a sudionice su se dogovorile o daljnjoj saradnji koja se tiče ispunjavanja ključnog prioriteta (broj deset, osnovna prava) i odnosi se na jačanje zaštite prava svih građana posebno osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti.

-U skladu s tim memorandumom, danas će biti finalizirani akcioni planovi koji obuhvataju tri oblasti. Učesnice će, svaka u skladu sa mogućnostima, nadležnostima i ovlastima, zagovarati jačanje političke participacije žena, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja te za ekonomsko osnaživanje žena i orodnjavanje socijalnih i zdravstvenih politika – kazala je.

Cilj je prvenstveno uspostaviti komunikaciju i platformu za dijalog, a akcioni planovi bit će prezentirani različitim institucijama i međunarodnim organizacijama u namjeri da se procijeni njihova podrška u provedbi.

Savjetnica ministra sigurnosti BiH Jelena Orašanin kaže da je, kao dugogodišnja aktivistica u politici, odavno uvidjela da društvo traži žensku energiju, u različitim oblastima. Neophodno je da se žena bavi društvom, rješavajući različite probleme.

-Žena treba da se bori za svoja prava. Neke od stvari koje su ženi potrebne, muškarci ne mogu da prepoznaju. Nisu to samo politička pitanja, to su osnovne i prirodne potrebe. Žene treba da se udružuju. Ovaj projekt je odličan način kako bi žene, na svim nivoima, trebalo da rade i društvo učine ljepšim – kazala je.

Edisa Demić iz Udruženja ‘Dignitet’ ističe da su se učesnice iz raznih oblasti, zahvaljujući prvenstveno Fondaciji Cure, umrežile i povezale što je važno za pravilnu komunikaciju. Podsjetila je da je to važno posebno u vrijeme kad su se u BiH dogodili najokrutniji oblici rodno zasnovanog nasilja, uključujući i femicid.

-Svjesni smo da je rodno zasnovano nasilje prisutno u brojnim dijelovima BiH, a nevladine organizacije mogu zajedno sa svim važnim akterima vršiti dodatne napore da se poboljša položaj žene u bh. društvu. Također je značajno i sistemsko djelovanje – naglasila je.

Projekt ‘Povezivanje radi promjene – približavanje ženskog aktivizma i političkog angažmana’ ima za cilj uspostavu dijaloga i razmjenu iskustava i ekspertize u zagovaranju rodne ravnopravnosti između organizacija civilnog društva i žena na političkim pozicijama u BiH, smanjivanje jaza između ciljeva rodno osviještenih politika i političkog života u BiH i povezivanje žena iz medija i akademske zajednice s političarkama i organizacijama civilnog društva kroz promovisanje rodno osviještenih politika u široj javnosti.