SUD BIH

Zločin na Alipašinom Polju: Odbrana traži oslobađanje Edina Gadže

dzananovic_gadzo_erovic (1)

Bilić je rekao da samo jedan svjedok smatra da je Kimun bio zamjenik, odnosno rukovodilac zatvora, a da su mnogi svjedoci govorili o Jusufu Juki Prazini i Samiru Kahvedžiću Kruški

Odbrana Edina Gadže zatražila je oslobađajuću presudu, ocijenivši nedokazanim navode optužnice koja ga tereti za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene u Sarajevu 1992. godine.

Završnim riječima Odbrane okončano je suđenje Edinu Gadži zvanom Kimun i Senadu Džananoviću, koji su optuženi za zatvaranja, nečovječna postupanja i ubistva srpskih civila na Alipašinom Polju u Sarajevu.

Termin za izricanje presude biće zakazan naknadno.

Prema optužnici, Džananović i Gadžo su bili pripadnici Teritorijalne odbrane “Stela” i specijalnih jedinica ARBiH.

Gadžina Odbrana u nastavku završne riječi je ocijenila optužnicu nedokazanom. Analizirajući tačke optužnice, branilac Senad Bilić je rekao da Gadžo nikom ništa nije mogao narediti i da je imao ulogu vozača.

On je naveo da Gadžo nikom nije mogao narediti dovođenje civila, niti je odlučivao o njihovom zatvaranju i puštanju. Kako je kazao, njegova uloga je bila samo u dovođenju do pritvora. Takođe je istakao da optuženi nije mogao ni dozvoliti ni zabraniti nečovječna postupanja prema civilima.

U slučaju tačke koja Gadžu tereti za mučenje Koste Kosovića, Bilić je rekao da se radilo o jednom udarcu.

“Svjedok kaže da ga je udario jedne prilike. To se ne može podvesti pod mučenje i premlaćivanje, koja su radila druga lica”, rekao je branilac.

On se osvrnuo na tačku optužnice prema kojoj je Gadžo civilima pored Miljacke, gdje su bili leševi, kazao: “Vidite kako četnici plivaju. Ovako ćete svi završiti.” Prema braniocu, Tužilaštvo tvrdi da se oštećeni i danas plaše i imaju psihičke traume od te jedne rečenice, iako niko od svjedoka to nije potvrdio.

Branilac je nabrojao imena više od 20 svjedoka za tačku optužnice koja Gadžu tereti da je svakodnevno ulazio u prostorije zatvora i tukao civile. Bilić je rekao da samo jedan svjedok smatra da je Kimun bio zamjenik, odnosno rukovodilac zatvora, a da su mnogi svjedoci govorili o Jusufu Juki Prazini i Samiru Kahvedžiću Kruški.

Odbrana se u završnoj riječi osvrnula i na nalaz prema kojem je optuženi 1992. bio smanjeno uračunljiv, kao i da je 1985. proglašen nesposobnim za služenje vojske. Ukazano je i na dokaze o Gadžinom prijemu u bolnicu 12. juna 1992. zbog ranjavanja.

Prema Biliću, promjena člana Vijeća u ovom predmetu i izostanak neposrednog saslušanja svjedoka ili bar preslušavanja video-zapisa, imaće uticaj na pravednost postupka.

Optuženi Gadžo je u završnom obraćanju kazao da je njegovo bilo da vozi i da nikoga nije ubio. Dodao je da u ratu niko nije smio prići Juki i Kruški.

Suđenje Džananoviću i Gadži počelo je u julu 2017. godine.