BiH

Žuljević traži što hitniju raspravu o Prijedlogu rezolucije boraca

08/09/2016

Delegat Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aner Žuljević uputio je Prijedlog za dopunu dnevnog reda za sjednicu Doma naroda, koja bi trebala biti održana 15. septembra. U Prijedlogu se traži da se na sljedećoj sjednici Doma raspravlja o Prijedlog rezolucije branilaca/branitelja.

„Uzimajući u obzir činjenicu da je Savjet branilaca/branitelja FBIH 27. juna ove godine u Parlament FBiH dostavio prijedlog rezolucije, smatramo da je nekorektno da na zakazanoj 15. redovnoj sjednici, koja je planirana 15. septembra, ista nije uvrštena na dnevni red Doma naroda PFBIH.

Borci/branitelji ove zemlje su došli u poziciju da čekaju tri mjeseca da se razmatra prijedlog njihovog akta, što predstavlja neviđenu sramotu i, u najmanju ruku, nedostojno i nepristojno ponašanje onih koji su po poslovniku zaduženi za usaglašavanje Dnevnog reda sjednica.

Očigledno je da se već mjesecima raznim političkim manipulacijama osporavaju poslovničke odredbe, kada je u pitanju predmetna boračka rezolucija, te stoga smatramo kako apsolutno niko nema funkcionalno pravo u okviru rukovodstva da se postavi iznad akta koji reguliše međusobna prava i obaveze kako delegata, kao i zainteresovane javnosti.

S obzirom da je i Vama više nego jasno da su svi predviđeni poslovnički uslovi, kao i rokovi, ispunjeni, ovaj dopis predstavlja Zahtjev za dopunu dnevnog reda 15. redovne sjednice zakazane za 15. septembar sa tačkom: Prijedlog rezolucije branilaca/branitelja“, navodi se u prijedlogu Žuljevića.

Komentari