BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara

Zvizdić: Očekujem daj će biti usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu

23/07/2019

Kazao je da je usvojen još jedan važan materijal, a riječ je o datumu početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je na pres-konferenciji nakon sjednice kazao da je razmatrano i jednoglasno usvojeno više od 50 tačaka dnevnog reda, a jedna od njih je i Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar 2019. godine.

Naveo je kako očekuje da će biti usvojen i budžet institucija BiH za ovu godinu.

Podsjetio je da je Vijeće ministara BiH krajem januara, početkom februara poslalo budžet Predsjedništvu BiH i „skoro šest, sedam mjeseci taj budžet čeka Predsjedništvo BiH koje treba da ga usvoji i proslijedi Parlamentarnoj skupštini BiH“.

Ako do toga ne dođe, u skladu s Ustavom BiH i Zakonom o finansiranju institucija, nastavit će se realizacija budžeta na nivou 2018. godine.

– Ako do septembra ne bude budžeta onda ćemo nastaviti s praksom usvajanja odluka. Ali pozivam Predsjedništvo BiH da usvoji budžet, da ga pošalje u parlamentarnu raspravu – naveo je Zvizdić.

Kazao je da su na sjednici imali i Prijedlog revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koja je bila već par puta na sjednici Vijeća ministara BiH.

Dodao je da današnji materijal nije usvojen, zato što unutar nje nije ažuriran bilo koji dio te strategije.

– Sve sugestije koje smo imali i ranije, koje sam imao i ja osobno, a na bazi vrlo relevantnih podataka i relevantnih činjenica, su i dalje ostale u samoj strategiji. Dakle, nije došlo do njenoga, niti revidiranja, niti do ugradnje u tekst same strategije onih instrumenata koji bi je učinili efikasnom – kazao je Zvizdić.

Recimo, dodao je on, nemamo odgovor na pitanje šta se desilo s više od 300 zaključaka kojim su utvrđeni propusti u radu, a koje je definiralo nadzorno tijelo; šta se desilo sa 850 predmeta iz „A“ kategorije, jer nije jasno koliko je slučajeva presuđeno, koliko ima optuženih, u kojim predmetima je obustavljena istraga, koliko je predmeta po kojima se nikako nije postupalo…

Zvizdić je naveo da, dok ovakva pitanja ne budu riješena, neće biti stvorene pretpostavke za usvajanje Revidirane strategije za ratne zločine na nivou Vijeća ministara BiH.

– Svi ćemo se potruditi da ugradimo međunarodne normative i standarde i u ovu strategiju, koja mora biti bazirana na relevantnim pokazateljima, međunarodnom pravu i istini o onome što se dogodilo u BiH iz perioda 1992.-1995. godina – kazao je Zvizdić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje i konstataciju da je Evropska komisija dala „zeleno svjetlo“ za ovaj dokument, naveo je da Evropska komisija nije dala „zeleno svjetlo“, te da ona traži da se taj dokument raspravi i usvoji u skladu sa međunardonim standardima i u skladu s relevntnom situacijom koja mora biti bazirana na stvarnim, historijskim, relevantnim činjenicama, domaćem i međunardonom zakonodavstvu.

Istaknuo je da se postavlja vrlo precizno pitanje šta je sa više od 800 predmeta iz „A“ kategorije?

– Kad dobijemo odgovor šta je s predmetima iz „A“ kategorije, možemo onda razgovarati o dinamici rješavanja predmeta iz drugih kategorija. Ali oni koji su za to jako zainteresirani, a svi smo, prije svega želimo da znamo šta je s predmetima iz „A“ kategorije i šta je s realizacijom bazne strategije. Zašto se ne realizira bazna stratgija da bi onda išli u revidiranu strategiju. Ako neko ima adekvatne i prihvatljive odgovore na ta pitanja, a mi ih u Vijeću ministara nemamo, ja ih pozivam da dostave Vijeću ministara odgovore na takva pitanja – pojasnio je Zvizdić.

Vijeće ministara BiH je danas, između ostaloga, usvojilo dva nacrta amandmana u vezi s finansiranjem projekta između Ministarstva finansija i trezora BiH i KfW-a, Frankfurt na Majni, koji su vezani za realizaciju važnog projekta, prikupljanje i tretman otpadnih voda u Bosanskoj Gradišci.

Zvizdić je ocijenio da je riječ o vrlo ozbiljnom projektu čija je investiciona vrijednost oko 14 miliona eura, te da je to izuzetno važan projekat za sve građane i stanovnike Gradiške.

Usvojen je i Nacrt sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH u vezi sa šestom fazom Regionalnog stambenog programa.

Zvizdić kaže da je i to izuzetno važan projekat, bitan za BiH, putem kojeg je cilj da se riješi stambeno pitanje za oko 5.400 domaćinstava, odnosno 14.000 osoba.

– Vrijednost ove faze projekta je 14,8 miliona eura, a cilj je da se izvrši obnova i izgradnja 235 porodičnih kuća i 380 stanova u stambenim zgradama za raseljene osobe i povratnike u BiH – naveo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Na današnjoj sjednici usvojena je i inicijativa da počnu pregovore za projekat javnoga prijevoza u Sarajevu, između BiH i Evropske banke obnovu i razvoj.

Zvizdić je naveo da se Projekat „Javni prijevoz Sarajevo“ sastoji iz dvije komponente – prva je sanacija, rekonstrukcija, modernizacija tramvajske pruge u Sarajevu, a druga komponenta je obnova voznoga parka za javni linijski prijevoz putnika.

– Projekat može imati investicionu vrijednost do 35 miliona eura, od čega za prvu komponentu ide 20 miliona eura, a za drugu komponentu 15 miliona eura, pod vrlo povoljnim uvjetima kao što je 15 godina otplate s malim kamatnim stopama i tri godine grejs perioda – naveo je Zvizdić.

Kazao je da je usvojen još jedan važan materijal, a riječ je o datumu početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

– Dakle, stavljamo u funkciju objekat zatvora koji je izgrađen i koji sada ide u fazu svoga punoga funkcioniranja, s mogućnošću da primi zatvorenike iz različitih kategorija. Zavod će 1. augusta 2019. godine krenuti zvanično sa svojim radom, kada će se uspostaviti potrebna administrativna struktura, donijeti potrebni administartivni propisi i krenuti u fazu upošljavanja potrebnog broja radnika, a poslije toga i prijema prvih zatvorenika – pojasnio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Zašto ne radi Parlamentarna skupština BiH?

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će moći obnašati tu funkciju kada bude predsjedavajući Predstavničkog doma državnog parlamenta, odgovorio da u skladu s važećim zakonodavstvom u BiH i u skladu s važećim Izbornim zakonom, kada ne bi obnašao tu funkciju prekršio bi zakon.

– Želim uvijek da se vladam u skladu s važećim zakonima, poštujem vladavinu zakona i sve dok je to tako ponašat ću se u skladu s onim mogućnostima koje dozvoljava Izborni zakon BiH, koji vrlo jasno precizira da se do imenovanja izvršnih funkcija mogu obnašati takve funkcije – kazao je Zvizdić, dodajući da nije samo on u toj situaciji, te da veliki broj ministara na nivou Federacije i države BiH je u toj dvojnoj ili dvostrukoj ulozi – naveo je Zvizdić.

Dodao je da za to postoji vrlo jednostavno rješenje, a to je da Predsjedništvo BiH pošalje ime mandatara za novi saziv Vijeća ministara BiH.

Zvizdić je postavio pitanje zašto se priča samo o imenovanju Vijeća ministara BiH, te „zašto ne radi organ koji je formiran, a to je Parlamentarna skupština BiH“?

– Jako me interesuje to pitanje zašto ne rade Predstavnički dom i Dom naroda, kada su izabrani zastupnici, kada je izabrano rukovodstvo, kada više od 30 zakona čeka, kada više od 30 finansijskih sporazuma čeka. Oni su već sada ‘teški’ više od 600 miliona eura, vezani su za svaki pedalj BiH, za svaki dio infrastrukture, ne samo saobraćajne, nego i komunalne – kazao je Zvizdić.

Dodao je kako ga interesuje zašto ne radi organ koji je formiran, „a sve je fokusirano na imenovanje organa koji još uvijek nije formiran, a ima zakonsku obavezu da u takozvanom tehničkom mandatu obavlja svoju funkciju“.

– Po meni je jako važno bilo da počne raditi onaj nivo BiH koji je konstituiran. To je jedna stvar i druga stvar je da što prije dobijemo iz Predsjedništva BiH ime mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH – zaključio je Zvizdić.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.