BiH

Zvizdić: Reforme će osigurati fiskalnu stabilnost i finansijsku disciplinu

07/10/2015

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je danas novinarima u Sarajevu da Akcioni plan za provedbu Reformske agende sadrži one mjere i projekte koje treba provesti u naredna tri, šest i 12 mjeseci.

Naime, Vijeće ministara usvojilio je na jučerašnjoj sjednici Akcioni plan koji sadrži paket mjera koji će provesti institucije BiH u 2015. i 2016. godini same ili u saradnji s entitetima u BiH.

Ukoliko se govori o povećanju akciza na duhan i alkohol ta sredstva će isključivo biti namjenski uplaćena u fondove zdravstvenog osiguranja na nivou entiteta, a na bazi preporuka entiteta

Akcionim planom planirano je više od 50 mjera koje će biti provedene u oblastima javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime i konkurentnosti, vladavine prava i dobrog upravljanja te reform? javne uprave.

Zvizdić je danas pojasnio da bi u ovom periodu trebao biti realiziran najveći broj mjera i zahtjeva da bi se pokazao daljnji kredibilni napredak u provođenju onih reformi koje će pomoći BiH da što prije preda aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, a ostale aktivnosti će se provoditi kontinuirano i u saradnji s entitetima i drugim nivoima vlasti.

Objasnio je da unutar svih oblasti postoji niz rješenja koja spadaju u nadležnosti BiH i koja trebaju poboljšati poslovni ambijent, povećati konkurentnost bh. proizvoda, ojačati javnu administraciju i uvesti fiskalnu održivost i finansijsku disciplinu koja će značiti ozbiljnu restriktivnu kontrolu daljeg zapošljavanja i zamrzavanja fonda plaća na nivou BiH.

Osvrnuo se na IPA fondove, kazavši da je Vijeće ministara u dinamici realizacije IPA fondova onako kako je predviđeno u periodu 2014. do 2017., jer BiH nije dobila IPA fondove do 2020. godine kao zemlje regije.

– Radimo na stvaranju pretpostavki za produženje rokova za IPA fondove, a usvajanjem strategije pravnog sektora povukli smo prije mjesec dana i zadnjih 14,8 miliona eura, sredstava koja će biti usmjerena ka Tužilaštvu BiH – dodao je Zvizdić.

Govoreći o mogućnosti povećanja akciza, predsjedavajući Zvizdić je naglasio da je u Reformskoj agendi naznačena mogućnost izmjena i dopuna Zakona o akcizama, ali treba biti precizan u tom smislu.

– Ukoliko se govori o povećanju akciza na duhan i alkohol ta sredstva će isključivo biti namjenski uplaćena u fondove zdravstvenog osiguranja na nivou entiteta, a na bazi preporuka entiteta – dodao je.

Ukoliko se radi o mogućem povećanju akciza na naftu i naftne derivate, ističe Zvizdić, ta sredstva bi isključivo trebala biti usmjerena na izgradnju puteva.

Međutim, da bi se na nivou BiH ušlo u proceduru izmjena i dopuna Zakona o akcizama kao preduvjet moraju biti usvojene jasne reforme i akcioni planovi te projekti utroška takvih sredstava na nivou entiteta, zaključuje predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.

Na pitanje novinara o popisu stanovništva i uticaju popisa na ekonomski razvoj zemlje, Zvizdić je kazao da bi taj proces trebao biti okončan do kraja godine izborom novog direktora Agencije za statistiku BiH i usklađivanjem rezultata s preporukama EUROSTAT-a.

Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom Vijeća ministara jer svi planovi u ministarstvima idu predviđenom dinamikom, a ubrzan je rad na tri prioriteta i to su evropske integracije, ekonomski razvoj i jačanje vladavine prava.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.