Crna hronika

sud bih

Izrečena uslovna osuda Indiri Dajić-Hukić i Mladenu Mijiću za primanje mita

21/05/2021

Od optuženih Indire Dajić-Hukić i Mladena Mijića se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od po 100 KM koju su dužni uplatiti u korist budžeta BiH u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, saopćeno je iz Suda BiH

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Indira Dajić-Hukić i drugi, donio presudu kojom su optuženi Indira Dajić-Hukić i Mladen Mijić oglašeni krivim što su počinili krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi.

Sud je optuženoj Indiri Dajić-Hukić izrekao uslovnu osudu kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od godinu dana. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optužena u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 6.000 KM koju je dužna platiti u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optužena ne plati navedenu novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora.

Optuženom Mladenu Mijiću Sud je izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od godinu dana. Istovremeno je određeno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 7.000 KM koju je optuženi dužan platiti u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi ne plati navedenu novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično, Sud će istu zamijeniti kaznom zatvora.

Sud je optuženima Indiri Dajić-Hukić i Mladenu Mijiću izrekao mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti kojom im se zabranjuje obavljanje dužnosti veterinarskih inspektora na granici u Kancelariji za veterinarstvo BiH u trajanju od pet godina od dana pravosnažnosti presude.

Od optuženih Indire Dajić-Hukić i Mladena Mijića se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od po 100 KM koju su dužni uplatiti u korist budžeta BiH u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.