Crna hronika

Crna statistika

Na putevima u RS-u godišnje pogine u prosjeku 160 ljudi, tri puta više nego u zapadnoj Evropi

17/02/2020

Sadašnje stanje puteva ne odgovara višestruko uvećanim potrebama, i može se očekivati, upozorila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, da se situacija pogorša, ukoliko se ne preduzmu adekvatne mjere

Putna mreža u Republici Srpskoj (RS) spada među slabije razvijene mreže u Evropi, posmatrano po njenoj gustini, koja je četiri puta manja nego u evropskim zemljama, ali je broj poginulih tri puta veći nego u zemljama zapadne Evrope.

Sadašnje stanje puteva ne odgovara višestruko uvećanim potrebama, i može se očekivati, upozorila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, da se situacija pogorša, ukoliko se ne preduzmu adekvatne mjere.

Na putevima u RS godišnje se evidentira oko 160 poginulih, i oko 3.200 povrijeđenih osoba, što znači da je stopa smrtnosti u BiH, sa preko 10 smrtno stradalih lica na 100.000 stanovnika, oko tri puta veća nego u zemljama zapadne Evrope.

Prilikom registracije vozila u RS plaća se naknada za javne puteve, ali su revizori ukazali da korištenje sredstava za namjene unapređenja bezbjednosti saobraćaja na putevima RS prate određeni rizici koji dovode u pitanje efikasnost navedenih aktivnosti.

Iako naknada za javne puteve pri registraciji motornih vozila postoji dugi niz godina u RS, do danas nije uspostavljen adekvatan sistem njenog obračuna i naplate.

Nisu obezbijeđeni efikasni načini kontrole obračuna i naplate naknade, niti mehanizmi u slučaju da se identifikuju greške prilikom tog posla.

Osim toga, kako naglašavaju revizori, korištenje namjenskih sredstava za unapređenje bezbjednosti saobraćaja nije vršeno u obimu predviđenom propisima, a aktivnosti koje su preduzimane nisu provođene na efikasan način.

Nakon revizije efikasnost prikupljanja i korištenja naknada za javne puteve pri registraciji motornih i priključnih vozila za period od 2026. do 2028. godine, utvrdili su da iznosi naknada po kategorijama vozila nisu bili propisani na osnovu jasnih kriterija, u zavisnosti od njihove nosivosti ili nekih drugih parametara za određivanje naknade.

-Podaci o registrovanim vozilima i obračunatim i plaćenim naknadama se vode u tri različite, međusobno nepovezane baze podataka koje daju različite podatke o broju vozila i podatke o procjenjenim, odnosno naplaćenim naknadama, od kojih ni jedna ne može da obezbijedi potpune informacije o obavezama i stepenu naplate naknade. U zavisnosti od izvora, variraju i procijenjeni ukupni iznosi naknada koje su trebale biti plaćene – upozorila je revizija.

Zvanični pokazatelji o uzrocima saobraćajnih nezgoda na putnoj mreži u RS konstatuju da put i okolina puta kao uzrok saobraćajnih nezgoda učestvuju sa manje od jedan posto.

Navedeni podatak posljedica je, smatraju revizori, nedostataka metodologije za identifikaciju faktora nastanka saobraćajnih nezgoda koja se primjenjuje, a ne stvarnog uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda ili njihovog uticaja na težinu posljedica saobraćajnih nezgoda.

Dodaju i da su aktivnosti na identifikaciji opasnih mjesta na putevima RS u proteklom periodu intenzivirane, ali su mjere za njihovo obilježavanje i otklanjanje provođene sa kašnjenjem.

Do sada su uklonjena tri opasna mjesta, ali nižeg ranga i u sklopu redovnih aktivnosti javnog preduzeća “Putevi RS”.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.