EU u fokusu

Delegacija EU u BiH pozdravila usvajanje Okvirne energetske strategije

30/08/2018

Delegacija Evropske unije u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravili su jučerašnju odluku Vijeća ministara BiH da usvoji Okvirnu energetsku strategiju za cijelu zemlju.

-Ovo je važan korak ka otvaranju vrata za finansijsku podršku EU energetskom sektoru BiH u okviru IPA-e II. Riječ je i o stvaranju vizije za budući razvoj energetskog sektora u BiH, iskorištavanjem njegovog potencijala koji može potaknuti održivi ekonomski rast i uspostaviti okvir za uspješne investicije – saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Strategija bi trebala poslužiti Bosni i Hercegovini, kako se ističe, u rješavanju pitanja sigurnosti snabdijevanja, diverzifikacije izvora snabdijevanja, efikasnijeg i ekološki održivog korištenja domaćih resursa, te promovisanja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Evropska unija ohrabruje vlasti Bosne i Hercegovine da ozbiljno uzmu u razmatranje okolišne aspekte koji se trebaju uskladiti sa standardima i politikama EU kako bi se osigurao sveukupan održiv razvoj i rast.

Delegacija Evropske unije u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU su spremni i dalje raditi sa svim relevantnim akterima kako bi se definisala podrška energetskom sektoru, koji može služiti kao okosnica za sveukupan ekonomski rast Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.