EU u fokusu

Dopunski protokol Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju terorizma

13/10/2015

Dopunski protokol Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju terorizma, koji se odnosi na problem “stranih ratnika“, bit će potpisan na konferenciji koja će biti održana 22. oktobra u Rigi u Latviji.

Niz djela, uključujući učešće u udruženju ili grupi u terorističke svrhe, teroristička obuka, putovanje u inostranstvo u terorističke svrhe ili finansiranje ili organizovanje putovanja s ovim ciljem, karakteriziraju se kao kaznena djela u protokolu.

S obzirom na rastući broj pojedinaca koji odlaze na strana ratišta, naročito u Siriju i Irak, da bi se pridružili tzv. Islamskoj državi te kasnije vratili zemljama porijekla, neki s ciljem da izvrše terorističke napade u tim zemljama, cilj ovog protokola je da se uskladi legislativa u Evropi da bi se olakšala saradnja između država.

Protokol također podrazumijeva uspostavljanje mreže nacionalnih kontakt tačaka da bi se olakšala brza razmjena informacija 24 sata dnevno.

Vijeće Evrope je usvojilo Konvenciju o suzbijanju terorizma 1977. godine (ažurirana 2003. godine), Konvenciju o sprečavanju terorizma i Konvenciju o pranju novca, traganju, pljenidbi i oduzimanju prihoda od zločina i finansiranja terorizma 2005. godine.

Vijeće Evrope smatra borbu protiv terorizma jednom od najvećih prioriteta, saopćeno je iz Vijeća Evrope.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.