EU u fokusu

Dva konkursa za prevod upitnika EK propala jer nema prevodilaca

30/05/2017

Povodom različitih istupa u javnosti u vezi sa prevođenjem odgovora na upitnik Evropske komisije, Direkcija za evropske integracije ukazuje na bitne činjenice i zakonska ograničenja u nabavkama usluga prevođenja.

Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvalifikovanih i kvalitetnih prevodilaca, što potvrđuje i skoro petnaestogodišnje iskustvo Direkcije sa prevodiocima angažovanim za pisano i usmeno prevođenje za potrebe procesa integrisanja. Prevod odgovora na upitnik Evropske komisije je najobimniji i najsloženiji prevodilački posao u vezi sa integracijom u EU.

Na njemu, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH mogu biti angažovani samo poslovni subjekti registrovani za usluge prevođenja, kao što su prevodilačke agencije, a ne pojedinci.

Kvalifikovani prevodioci sa višegodišnjim iskustvom, uglavnom rade samostalno, odnosno honorarno, ili za firme čija djelatnost nije prevođenje (univerziteti, međunarodne organizacije, banke i sl.). Isto vrijedi i za sudske tumače, koje Zakon o javnim nabavkama ne smatra registrovanim poslovnim subjektima.

U dva javna poziva za nabavku usluga prevođenja odgovora na upitnik Evropske komisije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ponuđači nisu dokazali da raspolažu dovoljnim brojem kvalifikovanih prevodilaca ili se na poziv nisu ni javili. Direkcija intenzivno
traži modalitet angažmana dovoljnog broja kvalifikovanih prevodilaca koji bi osigurali kvalitetan prevod odgovora na upitnik EK, što je za cjelokupan posao od presudnog značaja.

Takođe, Direkcija podsjeća da je Evropska komisija u uvodnim metodološkim napomenama u upitniku naglasila da BiH odgovore treba da dostavi na engleskom jeziku.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.