EU u fokusu

Kasni odgovaranje na upitnik Evropske komisije

08/09/2017

S obzirom na istek internog roka za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u radnim grupama sistema koordinacije, kao i istek roka za prijavu na poziv za angažman prevodilaca, Direkcija za evropske integracije danas se oglasila saopćenjem za javnost u kojem informira o aktuelnostima u vezi s pripremom odgovora na Upitnik.

– Radne grupe u sistemu koordinacije trenutno dostavljaju izvještaje o tome šta je urađeno na tehničkoj finalizaciji odgovora do okvirnog roka 1. septembra. Tehnička finalizacija, između ostalog, podrazumijeva usaglašavanje sadržaja odgovora, metodološko ujednačavanje podataka, dopunu odgovora nedostajućim informacijama i eventualnim promjenama i referiranje na izvore informacija – navodi se u saopćenju.

Po primitku svih izvještaja, Direkcija će pripremiti presjek stanja i o njemu informisati Komisiju za evropske integracije, koja će odrediti daljnje postupanje.

Kako se u saopćenju navodi, odgovore, čiji sadržaj radne grupe ne usaglase, preuzet će Komisija za evropske integracije i po potrebi ostala tijela u sistemu koordinacije, te će Komisija za EI tehnički finalizirane i usaglašene odgovore dostaviti koordinatorima procesa integrisanja na svim nivoima na potvrdu.

Prema trenutno raspoloživim informacijama neusaglašenih odgovora je malo u odnosu na ukupan broj i nijedan se dio upitnika posebno ne ističe u tom smislu.

– Direkcija za evropske integracije uložila je enorman napor u koordinaciju, te stručnu i tehničku podršku radu radnih grupa u koje je imenovano više od 1.300 službenika institucija sa svih nivoa vlasti. Također, bez podrške informacionog sistema za pripremu odgovora, razmjena desetina hiljada stranica teksta bila bi daleko sporija i kompleksnija, a intervencije velikog broja ljudi na prijedlozima odgovora bilo bi nemoguće pratiti – navodi se.

Također se navodi, da je od jula do septembra održano više od 50 sastanaka radnih grupa u kojima je zabilježen visok nivo saradnje i dogovora.

– Prevođenje odgovora na engleski počet će nakon potvrde finaliziranih odgovora. Prevođenje će biti organizovano postepeno, kako koja cjelina bude verifikovana. Na javni poziv Direkcije koji je zaključen 25. augusta stigla je 251 prijava. U toku je pregled prijava, a kandidati koji budu zadovoljavali uvjete poziva bit će testirani i rangirani na listu s koje će biti angažirani za poslove prevođenja – ističe se u saopćenju.

Istovremeno se navodi da završetak cjelokupnog posla, između ostalog, ovisi o dinamici rada ostalih tijela u sistemu koordinacije na usaglašavanju sadržaja pitanja, brzini kojom će odgovori biti potvrđeni, broju angažovanih prevodilaca…

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.