EU u fokusu

Pozdravljeno usvajanje izmjena Zakona o zabrani diskriminacije

01/09/2016

Delegacija EU u BiH pozdravila je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH.

U Delegaciji ističu da je jučerašnje usvajanje ovog zakona važan korak ka usklađivanju zakonodavstva u BiH o zabrani diskriminacije sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava i zakonodavstvom EU.

Iz Delegacije EU saopšteno je da Zakon proširuje propisane osnove diskriminacije po starosnom dobu i invaliditetu, kao i seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama i rodnom identitetu, za bolju zaštitu LGBT populacije.

“Zakon uključuje suštinske izmjene u proceduralnim aspektima i otvara put za njegovo efikasnije sprovođenje i bolju zaštitu žrtava diskriminacije”, navodi se u saopštenju.

Delegacija EU naglašava i važnost efikasne i jednoobrazne primjene Zakona, kao i potrebe za izradom strategije BiH za borbu protiv diskriminacije, te akcionog plana koji će biti propraćen uvođenjem relevantnih politika kako bi se obezbijedili efikasna zaštita i ostvarivanje ljudskih prava.

Komentari