EU u fokusu

Vijeće ministara podržalo Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja EK

09/02/2016

Vijeće ministara BiH podržalo je danas na sjednici Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu koji se odnose na Vijeće ministara i koji će biti ugrađeni u Program rada Vijeća ministara BiH za 2016. godinu, kao i preporuke koje se odnose na niže nivoe vlasti u BiH, saopćeno je nakon sjednice.

Akcioni plan u svom konačnom tekstu bit će proveden u skladu s ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti.

Vijeće ministara BiH je preporučilo Instituciji ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini da izradi specijalni izvještaj o položaju novinara i slučajevima prijetnji novinarima.

Nadležne institucije zadužene su da, u okviru izrade Priloga i Dopune Priloga institucija u BiH za Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu, dostave Direkciji za evropske integracije relevantne informacije o realizaciji mjera navedenih u Akcionom planu za realizaciju prioriteta iz Izvještaja za 2015. godinu za nivo Vijeća ministara.

Prioriteti su grupisani na oblasti reforme javne uprave, vladavine zakona/funkcioniranja pravosuđa, borbe protiv korupcije, borbe protiv organiziranog kriminala, ljudskih prava i zaštite manjina/slobode izražavanja. Među prioritetima su postojanje funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnost suočavanja s konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar EU. U Akcionom planu je definiran i set mjera iz oblasti unutrašnjeg tržišta, sektorskih politika i pravde, slobode i sigurnosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je također Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU. Prijedlog osnova će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je, i uz određene korekcije, usvojilo Pregovaračku poziciju Bosne i Hercegovine.

Pregovaračkom pozicijom su definirani zahtjevi BiH u pregovorima s Evropskom komisijom o adaptaciji SSP-a. Prva runda pregovora trebalo bi da bude održana 16. februara u Sarajevu.
Prilikom pregovora, delegacija BiH za pregovore će imati zadatak da iznađe prihvatljivo rješenje, zasnovano na uvažavanju uzajamnih interesa.

Komentari

1 Comment

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.