Globus

Na pragu humanitarne katastrofe

Evropska unija izdvaja dodatnih 3,5 miliona eura za podršku migrantima u BiH

03/01/2021

Humanitarna pomoć Evropske unije osigurat će ljudima u nevolji pristup osnovnim artiklima za hitno ublažavanje njihovih trenutnih nedaća, kazao je Visoki predstavnik i potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell

Evropska komisija najavila je danas dodatnih 3,5 miliona eura humanitarne pomoći za podršku ugroženim izbjeglicama i migrantima suočenima sa humanitarnom katastrofom u Bosni i Hercegovini. Preko 1.700 izbjeglica i migranata i dalje je bez odgovarajućeg skloništa i podrške u Unsko-sanskom kantonu. Na području bivšeg prihvatnog centra Lipa trenutno boravi 900 ljudi, nakon zatvaranja i požara u ovom kampu, neuslovnom za boravak u zimskom periodu. Nadalje, dodatnih 800 izbjeglica i migranata, među kojima su i djeca, boravi na otvorenom u surovim zimskim uslovima.

Visoki predstavnik i potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell istaknuo je: „Situacija u Unsko-sanskom kantonu je neprihvatljiva. Adekvatan smještaj za zimski period je osnovna pretpostavka za humane životne uslove, a koje je potrebno osigurati u svakom trenutku. Lokalne vlasti trebaju staviti na raspolaganje postojeće objekte i osigurati privremeno rješenje dok se kamp Lipa ne izgradi u trajni objekat. Humanitarna pomoć Evropske unije osigurat će ljudima u nevolji pristup osnovnim artiklima za hitno ublažavanje njihovih trenutnih nedaća. Međutim, postoji hitna potreba za dugoročnim rješenjima. Pozivamo vlasti da ne ostavljaju ljude na hladnoći, bez pristupa sanitarnim čvorovima usred globalne pandemije.“

Komesar za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič naglašava: „U Bosni i Hercegovini, stotine ljudi, uključujući djecu, spavaju na otvorenom, na niskim temperaturama. Može se izbjeći ovakva humanitarna katastrofa ukoliko bi vlasti uspostavile dovoljne kapacitete u zemlji za zimski period, uključujući korištenje postojećih objekata. Evropska unija će osigurati dodatnu hitnu pomoć, između ostalog i za one koji spavaju na otvorenom, kroz podjelu hrane, prekrivača, tople odjeće te nastaviti pružati podršku maloljetnicima bez pratnje. Međutim, humanitarna pomoć ne bi bila potrebna u Bosni i Hercegovini kada bi zemlja primjenjivala odgovarajuće upravljanje migracijama, kao što je Evropska unija tražila unazad dugi niz godina.“

Danas najavljeno humanitarno finansiranje osigurava izbjeglicama i migrantima toplu odjeću, prekrivače, hranu, kao i zdravstvenu zaštitu, mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku. Takođe doprinosi naporima na ograničavanju širenja koronavirusa. Riječ je o dodatnim sredstvima, pored već prethodno izdvojenih 4,5 miliona eura u aprilu 2020. godine, čime ukupna humanitarna pomoć Evropske unije za izbjeglice i migrante u Bosni i Hercegovini iznosi 13,8 miliona eura od 2018. godine.

Opće informacije

Premda je preko 5.400 izbjeglica i migranata smješteno u privremenim prihvatnim centrima koje finansira EU u Bosni i Hercegovini, postojeći prihvatni kapaciteti u zemlji su nedovoljni.

Uprkos kontinuiranom angažmanu EU sa domaćim vlastima, vlasti nisu postigle saglasnost za otvaranje dodatnih prihvatnih objekata i nastavili su sa zatvaranjem postojećih, poput privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću. Ljudi i dalje spavaju u napuštenim objektima ili improviziranim šatorima, bez pristupa sigurnom i dostojanstvenom skloništu, vodi i sanitarijama, struji i grijanju, uz tek ograničen pristup hrani i sigurnoj vodi za piće. Bez pristupa osnovnim uslugama, ugrožene izbjeglice i migranti u Bosni i Hercegovini izloženi su ozbiljnim rizicima u smislu zaštite i zdravlja, dodatno pogoršanih koronavirusom. Nužna pomoć za spašavanje života ne predstavlja zamjenu za dugoročna rješenja postojećeg stanja.

Evropska unija osigurava tehničku i finansijsku podršku Bosni i Hercegovini u ukupnom upravljanju migracijama, uključujući i sistem azila i prihvatne kapacitete, kao i jačanje upravljanja granicama. Od početka 2018. godine, Evropska unija je osigurala više od 88 miliona eura bilo direktno Bosni i Hercegovini ili putem partnerskih organizacija za rješavanje neposrednih potreba izbjeglica, azilanata i migranata te kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da ojača svoje kapacitete za upravljanje migracijama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.