Globus

Države članice

Vijeće Europe i UNHCR podržavaju angаžiranje zdravstvenih radnika – izbjeglica u odgovor na COVID-19

14/04/2020

Kvalifikacije koje izbjeglice već imaju, ali koje ne mogu u potpunosti dokumentirati, mogu se iskoristiti i nadograditi“, rekla je Marija Pejčinović Burić

Dok se mnoge evropske države i dalje bore sa dosad neviđenom krizom COVID-19, Vijeće Europe i UNHCR, UN-ova agencija za izbjeglice, danas potiču države članice da iskoriste podršku koju zdravstveni radnici – izbjeglice mogu pružiti nacionalnim zdravstvenim sistemima u ovom kritičnom trenutku.

„Posljednjih sedmica nekoliko država Evrope javno je apelovalo na uključenje zdravstvenih radnika – izbjeglica da se pridruže naporima država u odgovoru na virus. Mi u potpunosti podržavamo takve inicijative i nadamo se da bi se one mogle dalje proširiti na kontinent i šire“, rekao je Filippo Grandi, visoki komesar UN-a za izbjeglice.

„Medicinski i zdravstveni radnici širom kontinenta odgovorili su na pandemiju nesebičnom odlučnošću, te je potrebna sva raspoloživa pomoć u ovom trenutku krize. Izbjeglice s dokazanim profesionalnim sposobnostima spremni su djelovati i doprinijeti, ako im bude dopušteno, pod nadzorom certificiranih zdravstvenih stručnjaka. Na taj način mogu pokazati svoju solidarnost i odužiti se zajednicama koje im pružaju utočište. ” rekao je Grandi.

Među izbjeglicama i tražiteljima azila u Evropi danas ima i onih koji imaju kompetencije i relevantno iskustvo i koji su spremni uključiti se i pomoći. Ali većina profesija vezanih za zdravstvo strogo je regulirana, te nadležna državna zdravstvena tijela trebaju izdati potrebna odobrenja.

„Izbjeglice, zajednice koje ih primaju te njihove zemlje porijekla imaju koristi od Evropske kvalifikacijske putovnice za izbjeglice (EQPR). Kvalifikacije koje izbjeglice već imaju, ali koje ne mogu u potpunosti dokumentirati, mogu se iskoristiti i nadograditi“, rekla je Marija Pejčinović Burić, generalna tajnica Vijeća Evrope.

„EQPR nije zamjena za potrebne profesionalne certifikate i dozvole, ali pomaže vlastima da ubrzaju stvari pružajući potrebne informacije“.

EQPR može pomoći uspostavljanju kvalificirane baze unaprijed ocijenjenih zdravstvenih djelatnika – izbjeglica, što će omogućiti nacionalnim zdravstvenim vlastima da odrede kako najbolje rasporediti ljudske resurse među izbjeglicama, ako i kada je potrebno. UNHCR surađuje s partnerima na pronalaženju inovativnih načina za kontakt s izbjegličkim zajednicama, identificiranju zdravstvenih radnika među populacijom izbjeglica koji su voljni da pomognu i olakšavanju pristupa internetskim testovima. Vijeće Europe i UNHCR već rade s partnerima iz nacionalnih centara za priznavanje kvalifikacija kako bi identificirali zdravstvene radnike – izbjeglice i pomogli u procjeni njihovih vještina i diploma kroz ovaj program.

Dana 16. marta 2020, Bosna i Hercegovina uključila se u projekat Evropske kvalifikacijske putovnice za izbjeglice pridružujući se Armeniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj i Velikoj Britaniji, kao deseta država u Evropi koja će promovirati evropsku putovnicu za izbjeglice kao praktično sredstvo za bolju i bržu integraciju izbjeglica u njihova nove zajednice.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.