Vijesti

Vrijeme u BiH

Sezonska prognoza FHMZBiH: Toplija jesen, obimnije padavine početkom novembra

10/09/2021
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jesen 2021. u poređenju sa istim periodom prošle godine, trebala bi biti slična ili malo toplija, kažu u Federalnom hidrometeorološkom zavodu

U periodu od 1. septembra do 30. novembra na prostoru Bosne i Hercegovine, očekuje se veća srednja temperatura zraka u poređenju sa prosječnom temperaturom za period 1981- 2010 godine.

Prema prognostičkim modelima, najveća odstupanja u odnosu na referentni niz prognoziraju se u septembru. U novembru pomenuti modeli pokazuju najmanja odstupanja, tj. prognozirane srednje temperature zraka trebale bi biti približne srednjim vrijednostima temperatura novembra. Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena i kreće se nešto iznad 50 %.

Jesen 2021. u poređenju sa istim periodom prošle godine, trebala bi biti slična ili malo toplija. I pored toga što se tokom jeseni očekuju veće srednje temperature zraka, nisu isključeni i prodori hladnih zračnih masa sa sjevera kontinenta s temperaturama znatno nižim od uobičajenih. Mraz je izvjestan u centralnim područjima zemlje.

Graf 1 i 2 – Prognozirane i srednje dekadne temperature zraka (°C) u Sarajevu za periode 1981-2010. i 1991-2020.

Očekivani broj toplih dana (maksimalna temperatura ≥25 °C) u Bosni tokom jeseni 2021. veći je od 14, a na području južne Hercegovine prognozira se do 32 topla dana.

Na duži vremenski period prognoza količina padavina u odnosu na prognozu temperatura zraka je manje pouzdana, tako da se prognozirane količine padavina moraju uzeti sa više opreza.

Tokom jeseni prema dostupnim materijalima za dugoročnu prognozu ukupna količina padavine trebala bi biti manja u odnosu na referentni niz 1981.-2010. godine. Raspored padavina tokom jeseni bit će neujednačen, a najviše padavina očekuje se u prvoj polovici novembra.

Graf 1 i 2 – Prognozirane i srednje dekadne količine padavina (mm) u Sarajevu za periode 1981-2010. I 1991-2020.

Očekivane ukupne količine padavina trebale bi biti približne u odnosu na jesen 2020. godine. Dostupni prognostički materijali za područje Bosne i Hercegovine, po pitanju padavina, predviđaju malu (do 40 %) vjerovatnoću ostvarenja prognoze.

Iako se prognozira manja količina padavina tokom jeseni 2021. godine, moguća su kraća razdoblja sa intezivnijim padavinama.


Napomene:

Za izradu dugoročne prognoze vremena korišteni su produkti Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izgledi vremena za jugoistočnu Evropu (SEECOF) i izgledi vremena za Mediteran (MEDCOF), kao i produkti drugih centara za dugoročnu prognozu.

Prilikom izrade dugoročne vremenske prognoze termini male, umjerene i velike vjerovatnoće odnose se na raspone:
– mala vjerovatnoća < 40%, – umjerena vjerovatnoća 41 – 70%, – velika vjerovatnoća > 71 %

Sezonska vremenska prognoza radi se za tri mjeseca i sadrži odstupanja srednje mjesečne temperature vazduha i količine padavina u odnosu na referentni period 1981 – 2010.

Sezonska prognoza daje samo osnovne indikacije, nagovještaje o vremenu. Preporučujemo da uz ovu prognozu pratite redovne 15-dnevne i dnevne biltene.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.