Biznis

ZHK

Budžetskim korisnicima isplaćen regres od 489,50 KM

20/07/2021

Odluku o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2021. godinu donijela je Vlada ZHK-a na jednoj od svojih posljednjih sjednica

Odlukom Vlade Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK), a na prijedlog Ministarstva finansija, na račune 2.318 budžetskih  korisnika danas je uplaćeno po 489,50 maraka naknade troškova za vrijeme korištenja godišnjeg odmora – regres.

Po riječima dopredsjednika Vlade ZHK-a i kantonalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, regres za ovu godinu je, kao i ranije, obračunat u iznosu od 50 posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije isplate.

Odluku o utvrđivanju visine i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2021. godinu donijela je Vlada ZHK-a na jednoj od svojih posljednjih sjednica, naveli su iz Ministarstva finansija.

Kako stoji u obrazloženju te odluke, pravni temelj za njeno donošenje sadržan je u Zakonu o izvršenju budžeta, gdje je propisano da osnovicu za obračun plaće, visinu naknade za topli obrok i visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje Vlada ZHK-a na prijedlog Ministarstva finansija i članka 10. Odluke o naknadama iz osnove materijalnih prava zaposlenih kod korisnika budžeta u ZHK-u.

Tu je navedeno da zaposleniku pripada naknada na ime korištenja godišnjeg odmora – regres te da će Vlada, ovisno o priljevu sredstava u budžet, za svaku budžetsku godinu posebnim aktom utvrditi visinu i način isplate naknade na ime korištenja godišnjeg odmora.

Iz Ministarstva finansija ZHK-a podsjećaju kako je prošle godine visina regresa iznosila 470 maraka.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.