Đapo: Zakoni o turizmu, boravišnoj taksi i ugostiteljstvu uređuju sektor turizma

Uoči prvog zajedanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u ovoj godini, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo nada se da će delegati podržati nacrte zakona o turizmu i boravišnoj taksi, kojima se treba urediti i unaprijediti sektor turizma uz predviđeni zakon o ugostiteljstvu.

– Ovim zakonskim rješenjima pojednostavljeni su postupci za registraciju i rad turističkih subjekata u Federaciji BiH, čime bi se mogle ostvariti velike direktne uštede privatnom sektoru na godišnjem nivou. Ukida se članarina kao parafiskalni namet, u cilju zaštite privrednih subjekata, odnosno rasterećenja privrede, a u skladu s programom ekonomskih reformi Vlade FBiH. Također se predviđaju strožije kazne za nepoštivanje zakona. Nadamo se da će prijedlozi zakona biti usvojeni i stupiti na snagu u 2017. godini – izjavila je u razgovoru za Fenu Đapo.

Prilikom preuzimanja dužnosti dočekao je, kako je navela, zakonski neuređen iznimno važan sektor – turizam, koji za nju predstavlja jednu od ekonomski najbrže rastućih grana u BiH, granu koja može biti naša komparativna prednost, zbog svih svojih historijskih i prirodnih ljepota kojima naša zemlja obiluje.

Ustavni sud Federacije BiH je u julu 2014. godine proglasio neustavnim Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma. Obaveza Parlamenta Federacije BiH je bila donošenje zakonskih rješenja u roku od pola godine, međutim ta obaveza nije bila ispoštovana, tako da je u januaru 2015. godine spomenuti zakon prestao da važi.

Zato je rad Ministarstva usmjerila na nova zakonska rješenja, te se pristupilo analiziranju stanja u sektoru turizma kada je primijećeno da Zakon o turističkoj djelatnosti u primjeni i praksi ima niz manjkavosti.

– Tako da smo se opredijelili da ponudimo jedinstven zakon o turizmu FBiH, pored kojeg je u parlamentarnu proceduru upućen zakon o boravišnoj taksi, a veoma brzo će se i zakon o ugostiteljstvu poslati na razmatranje Vladi FBiH. Ovaj set zakona trebao bi u potpunosti urediti i unaprijediti sektor turizma – smatra Đapo.

Zakoni su usklađeni s propisima Evropske unije, te će se, po njenim riječima, posebno zaštiti potrošač, jer se “uvode bankarske garancije turističkim agencijama, uređuje se oblast turističkih vodiča, znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka registracije poslovnih subjekta obuhvaćenih ovim zakonima”.

– Dakle, potrebno vrijeme za registraciju je reducirano, predviđa se osnivanje turističkih organizacija, kao pravnih lica (do sada su turističke zajednice bile udruženja građana) sa svojim pravima i obavezama, a prema tome jača se i odgovornost tih organizacija u pogledu pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti i unapređenja turizma, kao i podnošenja finansijskih izvještaja – pojašnjava ministrica.

U cilju iznalaženja novih projekata za unapređenje turizma u BiH održani su mnogobrojni sastanci s predstavnicima turističkih agencija, vodičima, ugostiteljima, obrazovnim institucijama koje u svom programu imaju obrazovanje iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

– Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva okoliša i turizma po prvi put iz grant sredstava podržala regionalni projekt Via Dinarica i na taj način pokazala svoju opredjeljenost da podrži projekte koji omogućavaju promociju Federacije BiH u najprestižnijim svjetskim magazinima, a od kojih domaći građani imaju ogromnu korist – poručila je u razgovoru za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

IZVORFena
PODIJELI