PKFBiH i USAID projekt "Diaspora Invest"

Dijaspora ima veliki kapacitet i može pomoći zemlji

230306_usaid_diaspora_invest_22823

Uime USAID-a Dobrila Boba Vukmanović, projekt menadžerica, navela je da je prošli projekt koji je završio u aprilu 2022. dokazao i pokazao da su investitori iz dijaspore veoma zainteresirani da ulažu u BiH, posebno u proizvodnim sektorima

Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) i USAID projekt “Diaspora Invest” održali su danas u Sarajevu info-dan posvećen investicijama dijaspore, na kojem je istaknuto da bh. dijaspora ima veliki kapacitet i da može pomoći zemlji.

Prezentacija je obuhvatila posljednji poziv USAID projekta „Diaspora Invest” koji uključuje dodjelu bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima koja imaju dokazivu poslovnu vezu sa dijasporom. Sve kompanije (d.o.o./d.d.) koje nisu starije od tri godine i koje u strukturi suvlasnika imaju članove dijaspore (lica koja su u kontinuitetu boravila tri godine van zemlje ili još borave) ili su im članovi dijaspore poslovni partneri (što dokazuju ugovorima o saradnji i povezivanju) mogu aplicirati na novi poziv USAID-a.

Uime USAID-a Dobrila Boba Vukmanović, projekt menadžerica, navela je da je prošli projekt koji je završio u aprilu 2022. dokazao i pokazao da su investitori iz dijaspore veoma zainteresirani da ulažu u BiH, posebno u proizvodnim sektorima.

– Sada nastavljamo ono što smo počeli još 2017. godine i zadovoljstvo nam je da danas objavljujemo samo prvi poziv, jedan od mnogobrojnih poziva koji će biti prezentirani tokom ovog petogodišnjeg projekta. Ukupan fond je pet miliona KM, a grantovi će biti u iznosu do 70.000 KM – istakla je Vukmanović.

Cilj ovih aktinosti, kako je istaknuto, jeste ohrabriti ulaganja bh. dijaspore u domovinu, ali to nije sve. Podrška će obuhvatati i kompanije bez dijasporskog učešća, u segmentu mehanizama tehničke podrške povezane sa ekspertima iz dijaspore.

Potpredsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da postoje brojni pozitivni primjeri i interesi koje treba podržavati.

– PKFBiH je okrenuta biznis zajednici i naš zadatak je da prepoznamo pozitivne priče u BiH koje se mogu povezati sa pozitivnim pričama u dijaspori. BiH ima značajnu dijasporu, veliki je to broj ljudi i to pokazuje i broj doznaka svake godine u finansijskim transakcijama, ali mi ističemo da to nije osnovno. Značajnije su jake mreže koje ti naši ljudi imaju i zasigurno mogu biti najbolji ambasadori bh. privrede – dodao je Jašarspahić.

U suradnji s lokalnim partnerima širom zemlje, USAID projekt “Diaspora Invest” će skupove o programu dodjele grantova i procesu prijava u prvoj polovini marta održati u Bihaću, Banjoj Luci, Prijedoru, Livnu, Mostaru i Tuzli, a osim toga bit će održana i online informativna sesija 16. marta.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava je otvoren do 31. marta u 16 sati, a aplikacija za dodjelu granta se nalazi na: www.grant.diasporainvest.ba.