Tag

pkfbih

Dijaspora ima veliki kapacitet i može pomoći zemlji

PKFBiH i USAID projekt "Diaspora Invest"

Dijaspora ima veliki kapacitet i može pomoći zemlji

Uime USAID-a Dobrila Boba Vukmanović, projekt menadžerica, navela je da je prošli projekt koji je završio u aprilu 2022. dokazao i pokazao da su investitori iz dijaspore veoma zainteresirani da ulažu u BiH, posebno u proizvodnim sektorima

pkfbih