Biznis

Fokusova analiza: 10 najvećih kompanija u logističkom sektoru u BiH

11/07/2016

Sektor logistike je peti najvažniji sektor u privredi BiH sa oko 5% udjela u pogledu broja preduzeća, prihoda, imovine i zaposlenih.

U poređenju sa susjednim zemljama, izdvaja se sa niskim financijskim dugom i čvrstom profitabilnošću, dok se efikasnost prometa sredstava može dodatno poboljšati.

Najveća briga logističkog sektor u BiH jeste da gotovo četvrtina svih preduzeća u ovoj industriji ima blokirane transakcijske račune.

Pozicioniranje logističkog sektora u privredi BiH

Na kraju mjeseca juna 2016. godine, bosanskohercegovačka ekonomija brojala je 83.751 privatno društvo s ograničenom odgovornošću i korporacije. U 2015. godini ta preduzeća su zajedno uspjela da upravljaju sa gotovo 53 milijarde € imovine, ostvarila gotovo 29 milijardi eura prihoda te više od 1,1 milijardi eura dobiti. Prosječni povrat na kapital (ROE) iznosio je 4,8%.

S obzirom na broj preduzeća u svakom privrednom sektor u BiH, sektor logistike je na petom mjestu sa 4,4% svih preduzeća u BiH, iza trgovine, proizvodnje, stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti i građevinskog sektora.

Sektor logistike u BiH upravljao je sa 5,2% svih sredstava, generisao oko 4% ukupnih prihoda i 4,7% ukupne dobiti ekonomije BiH u 2015. godini, dok je zapošljavao 6,1% radne snage.

Glavne karakteristike logističkog sektora u BiH

Sektor logistike u BiH brojao je 3,726 aktivnih preduzeća na kraju mjeseca juna 2016. godine. Od tih, 71 (2%) su organizirani kao korporacije, a ostali kao privatna društva sa ograničenom odgovornošću.

Prema veličini, 130 preduzeća (3,5%) su velika i srednja, a ostatak su male jedinice. Više od polovine preduzeća (54%) posluju više od 10 godina, a 77% najmanje pet godina.

U 2015. godini, sektor logistike u BiH upravljao je sa 2,8 milijardi eura imovine, ostvario 1,2 milijarde eura prihoda i 53 miliona eura dobiti. Kapital u iznosu od 1,3 milijarde € predstavlja oko 46% ukupne imovine. Broj preduzeća u sektoru logistike u BiH pada malo iznad ekonomskog prosjeka.

7

Profitabilnost (ROE)

Ocjenjujući profitabilnost sektora trgovine u svakoj zemlji, provjerili smo povrat na kapital (ROE) u 2015 godini. ROE logističkog sektora BiH u 2015. godini bio je 4,2% što je ispod prosječnog povrata na kapital u Sloveniji, a iznad prosjeka u Hrvatskoj.

2

Financijska moć

Ocjenjujući financijski rizik u sektoru logistike, u svakoj zemlji smo provjerili pokazatelj financijskih obveza i ukupne imovine u 2015. Najveći prosjek je u sektoru logistike u Sloveniji, što znači i najveći financijski rizik. Najmanje rizičan, u smislu financiranja, je sektor logistike u BiH.

3

10 najvećih kompanija u logističkom sektoru u BiH u pogledu prihoda

Ispod možete pronaći top 10 najvećih logističkih kompanija u BiH u pogledu prihoda:

8

9

Kada se govori o trendu, logistički sektor u BiH je opadao u pogledu imovine i kapitala (prosječni godišnji pad od 1,3%) u posljednje tri godine (2013-2015). U istom periodu logistički sektor je uspio povećati prihode (prosječni godišnji rast od 3%), pa čak ostvariti i viši profit (prosječni godišnji rast od 6,8%), uz zadržavanje istog broja zaposlenih.

0

Poređenje logističkog sektora u BiH sa susjednim zemljama

Situacija u sektoru logistike u BiH poređena je sa sitacijom u Sloveniji i Hrvatskoj, gdje već postoje dostupni financijski podaci za 2015. godinu.

Broj preduzeća

Kada se poredi udio sektora logistike u ukupnoj ekonomiji svake zemlje, možemo zaključiti da je logistički sektor u BiH važniji nego u Hrvatskoj i manje važan nego u Sloveniji.

10

Koeficijent obrta imovine

U pogledu utvrđivanja učinkovitosti sektora logistike u svakoj zemlji, provjerili smo koeficijent obrta imovine u 2015. godini. Učinkovitost ovog sektora u BiH je lošija nego u Sloveniji i Hrvatskog.


O autoru analize

Autor analize za potrebe portala Fokus.ba je Bisnode BH!

Bisnode BH d.o.o. je dio međunarodne grupe Bisnode AB, vodećeg evropskog provajdera poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu.

Bisnode BH d.o.o. osnovan je 2013. godine u cilju da se bh. tržištu predstavi što transparentnije poslovanje svih pravnih subjekata.

Bisnode BH posjeduje alate koji pružaju sveobuhvatnu procjenu tržišnih rizika.

Komentari