Biznis

GIKIL predstavlja novu generaciju KAN-a na Sajmu šljive u Gradačcu

26/08/2015

Tim stručnjaka predstavlja GIKIL na 42. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam Šljive Gradačac 2015”.

Na ovom sajmu GIKIL, koji je poznat kao proizvođač poljoprivrednih rješenja sa pola stoljeća tradicije i prisustvom na domaćem trţištu sa oko 60 posto, uvodi novu generaciju KAN-a. To široko primjenjivano mineralno đubrivo je sada posebno razvijeno da striktno odgovara najnovijim fizičkom i hemijskom kvalitetu lokalnih zemljišta u okviru okruženja koje se mijenja.

Đubrivo novog doba je proizvod sveobuhvatnog naučnog rada na terenu, uključujući akademsku ekspertizu i praktično ispitivanje na domaćem terenu.

Pripremnim radovima je identifikovano da se kiselost zemljišta u Bosni i Hercegovini postepeno povećava. Proces zahtjeva kompleksno poljoprivredno rješenje koje garantuje zdrav i dovoljan prinos poljoprivrednicima.

gikil kanProjekat GIKIL-a je počeo prošle godine uz imenovanje posebnog poljoprivrednog tima koji je vršio uzgoj i sijanje vlastite parcele od 3500 m2 kako bi se pratile fizičke i hemijske osobine KAN-a koji je proizveo GIKIL. U kultivaciji eksperimentalne parcele, tim se pridržavao tipičnog slijeda aktivnosti koje se savjetuju lokalnim
poljoprivrednicima:

– Analiza zemljišta

– Precizno uklanjanje korova

– Kopanje kanala za odvod

– Đubrenje i fumigacija

– Konačno, sijanje našeg kukuruza

Testovi su obavljeni kako bismo bili u stanju identificirati i preporučiti tačno doziranje, primjenjivost i skladištenje proizvoda koji mora biti konkurentan u cijeni i produktivnosti. Kao rezultat toga, povratna informacija sa tržišta je bila ohrabrujuća.

Na sajmu mi predstavljamo KAN koji je u potpunosti prilagođen neutralizirati kiselost zemljišta sa boljom topivosti u toplom i suhom okruţenju. Poljoprivredno rješenje je dizajnirano da odgovara najnovijim sezonskim uvjetima posmatranim u periodu kada se vrši đubrenje u regionu.

Potvrđeno je da je zemljište u Bosni i Hercegovini na većini svoje površine ima visoku kiselost, a posebno u područjima uglavnom poznatim po svojoj poljoprivredoj tradiciji (Semberija i Posavina/Krajina).

Kiselost zemljišta nije gostoljubiv ambijent za aktivnost bakterije koja uzrokuju dalji razvoj gljivica u zemljištu koje proizvode i nakupljaju fulvo kiseline. Sa nakupljanjem fulvo kiseline u zemljištu podrţava se proces njenog raspadanja i
absorpcije, što je veoma štetno za plodnost tla. GIKIL-ov KAN sadrţi Ca CO3 koji se dobiva iz našeg kamena krečnjaka (filer).

Veoma je prepoznatljiv po crvenkastoj boji koja je ustvari nastala kao posljedica korištenja krečnjaka umjesto dolomita. Upotreba krečnjaka dovodi do bolje
topljivosti u poređenju sa proizvodima na bazi dolomita. Topljivost je od suštinske važnosti za proces uzgoja jer se apsorbira sadržaj đubriva nakon ovog procesa.

U slučaju zemljišta sa visokom kiselosti, primjena GIKIL-ovog KAN-a dovodi do neutralizacije što rezultira sa većim prinosima. Nedovoljna konsultovanost pri primjeni đubriva može povećati kiselost zemljišta. Nakon nekoliko godina od zadovoljavajućih prinosa, može se desiti drastičan pad u plodnosti i produktivnosti tla.

KAN novog doba koji proizvodi GIKIL je obezbjeđen nekima od najvećih farmi u zemlji da testiraju na licu mjesta naše poljoprivredno rješenje. Poseban agro tim, imenovan od strane GIKIL-a, je na mjestu za praćenje i konsultovanje životnog ciklusa proizvoda, jednom kada se primijeni u zemljištu.

Lukavački KAN se tradicionalno preporučuje od strane korisnika u cijelom regionu. Opremljen sa sveobuhvatnim registracijskim formama, đubrivo je na
tržištu u svakoj zemlji EU takođe. Pored toga, GIKIL proizvodi pod certifikatom ISO 9001: 2008. Ova konkurentna okolnost čini sigurnim da je kompletan
sistema proizvodnje u skladu sa najpoznatijim svjetskim praksama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.