20.000 radnika

Italija godišnje od reciklaže papira prihoduje četiri milijarde eura

New Project (12)

Šta Evropa mora učiniti? Mora shvatiti da raste potražnja za recikliranim sirovinama

Petnaest godina prije predviđenog roka, Italija je, u reciklaži papira, ostvarila svoje planove. Italija je ambiciozni plan u reciklaži papira dostigla 15 godina prije od predviđenog roka. Recikliraju 85% papira.

Uspostavljena je mreža malih i srednjih kompanija, gdje je zaposleno 20.000 radnika, a godišnje, iz otpadnog papira, prihoduju 4 milijarde eura.

Sve što kamioni dovezu u dvorište pogona za recikliranje papira u predgrađu Rima, obradi se u roku od 48 sati.

– Mi isporučimo papirnoj industriji 200 tona sirovine, recikliranog papira kojim će se poslije koristiti u proizvodnji. Otpadni papir dobivamo od građana ili preduzeća, koji su ga odvojeno prikupili, rekao je Luigi Lettieri, kaže direktor kompanije “Ricicla Centro Italia”.

Recikliranje papira ima dvije prednosti: potrebno je posjeći manje stabala kako bi se došlo do sirovine te je manja i emisija ugljikova dioksida. Kada je otpadni papir recikliran, kamionima se odvozi do pogona u kojima će nastati novi proizvod.

– Imamo kompanije koje imaju tradiciju u proizvodnji papira. No nedostaje nam sirovine – drveća. S godinama smo naučili kako iskoristiti onaj papir koji bacamo. Razgranali smo sistem prikupljanja papira od sjevera do juga, kaže generalni direktor UNIRIMA Francesco Sicilia.

Italija će investirati milione za oporavak ekonomije nakon pandemije, pa tako i u projekte zelene ekonomije. Dio će ići i u sektor reciklaže papira. Prostora za napredak ima.

– Šta Evropa mora učiniti? Mora shvatiti da raste potražnja za recikliranim sirovinama. To će otvoriti poslovne mogućnosti mnogim kompanijama, rekla je Cinzia Vezzosi, predsjednica Evropske konfederacije industrije reciklaže.