Biznis

obaviještenje javnosti

Iz Energoinvesta tvrde da su vam morali povećati cijenu plina

14/07/2022

Na sjednici Vlade Federacije BiH, održane 14. jula, Vlada Federacije BiH je dostavljeni zahtjev i obrazloženje prihvatila

Saglasno uobičajenoj poslovnoj praksi da se cijene prirodnog plina usklađuju tromjesečno, a na bazi promjena cijena koje ispostavlja isporučalac gasa Gazprom Export, Energoinvest kao snabdjevač Federacije BiH prirodnim plinom obavještava javnost da je došlo do korekcije cijena prirodnog plina. U obavijesti još dodaju i sljedeće:

“S obzirom da je ruski dobavljač Gazprom Export izvršio korekciju cijene prirodnog plina pozivajući se na promjene u kretanju naftnih derivata u posljednjih devet mjeseci, navedena promjena je rezultirala neminovnim zahtjevom Energoinvesta Vladi FBiH za povećanjem cijene prirodnog prlina traifnim kupcima u iznosu od 23,3 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala 2022. godine.

Na sjednici Vlade Federacije BiH, održane 14. jula, Vlada Federacije BiH je dostavljeni zahtjev i obrazloženje prihvatila.

Energoinvest želi da naglasi da je povećanje cijene prirodnog plina bila neminovnost, jer je pored zahtjevanog povećanja cijene koja se uvijek izražava u američkim dolarima (USD), došlo i do značajnog pada vrijednosti eura tj. konvertibilne marke u odnosu na USD, u poređenju sa predhodnim tromjesečjem, što je kumulativno rezultiralo navedenim povećanjem cijene prirodnog plina u iznosu od 23,3 posto”.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.