Biznis

Prepoznatljiv brend

JUB sa ponosnom 145-godišnjom tradicijom

02/12/2020

JUB spada u najbolja internacionalna slovenačka preduzeća i jedan je od vodećih proizvođača boja i maltera u jugoistočnoj Evropi

Društvo JUB ove godine obilježava već 145 godina svog rada. Uz kontinuirano ulaganje u razvoj inovativnih i kvalitetnih proizvoda, ostaje posvećeno vrijednostima koje već tradicionalno pokazuje kroz odnos poštovanja prema svojim kupcima, dobavljačima i odgovornim odnosom prema društvu i okolišu. Sa zaposlenicima, sa kojima je kroz desetljeća kreiralo prepoznatljive robne marke, koje su danas cijenjene na više od 30 evropskih i drugih tržišta, slavi godišnjicu kojom se mogu pohvaliti samo rijetka slovenačka preduzeća.

JUB spada u najbolja internacionalna slovenačka preduzeća i jedan je od vodećih proizvođača boja i maltera u jugoistočnoj Evropi. U zadnjih nekoliko desetljeća bilježi kontinuirani rast, a uspjehe može pripisati pravim razvojnim odlukama, širenju proizvodnje i opsežnim izvoznim aktivnostima na međunarodnim tržištima, na kojima ostvaruje više od 70 posto godišnjih prihoda. Primarna zadaća, koju slijede u preduzeću, je prepoznavanje potreba kupaca, kako bi im mogli osigurati najbolje korisničko iskustvo pri kreiranju šarenih, sigurnih, zdravih i savremenih energijski štedljivih boravišnih prostora.

JUB se na tržištu ponosi svojim jakim robnim markama, nosiocima brojnih priznanja i certifikata kvalitete, koji odgovaraju svim evropskim standardima i tehničkim zahtjevima, jer svojim odličnim karakteristikama osiguravaju manje opterećenje za okoliš i doprinose racionalnoj potrošnji energije u objektima. Sa njima su njihovi proizvodi uključeni ne samo u zelene javne nabavke, već i u održivu gradnju novih i sanaciju boravišnih, javnih i poslovnih objekata sa neplanskim trošenjem energije u zemlji i inostranstvu.

Sjedište preduzeća je već od 1875. godine u Dolu pri Ljubljani, gdje ima i svoje proizvodne kapacitete. Na istoj lokaciji je JUB prije deceniju izgradio savremeni Tehnološko razvojni centar, gdje u okviru JUB Akademije veliku pažnju posvećuje stručnom usavršavanju i obuci partnera, izvođača te drugih učesnika, sa kojima traži sinergiju na području održive gradnje.

Za razvoj ekoloških i energijski štedljivih proizvoda brinu iskusni stručnjaci, na što su u preduzeću posebno ponosni. Vlastito znanje pri razvoju kvalitetnih i trajnih proizvoda, koji su namijenjeni povećanju udobnosti boravišnog i radnog prostora korisnika, tako kontinuirano usmjeravaju ka potrošačima i njihovim potrebama. Načela održivog razvoja sa osjetljivošću prema najranjivijim grupama u društvu, nadgrađuju podrškom brojnim humanitarnim projektima, kao i odgovornošću prema svom lokalnom okruženju i stanovništvu.

Pri nabavci sirovina JUB sarađuje sa provjerenim lokalnim dobavljačima i pokazuje svoje strateško opredjeljenje ka smanjenju opterećenja okoliša. U proizvodnim procesima nastoji obezbijediti samoopskrbu energijom, pri upotrebi sirovina, koje su ekološki proizvedene, slijedi načela kružne ekonomije…

Zaposlenici u JUB-u su svjesni da budućnost donosi uvijek nove izazove, koji u konkurentnom okruženju zahtijevaju promptni odaziv na potrebe i očekivanja potrošača, s novim i sve više usavršenim proizvodima i uslugama. Tim trendovima na osnovu istraživanja i koncepta dobrobiti (Well-being) u JUB-u cjelovito slijede sa naučnim i tehnološkim inovacijama, usmjerenim u pametne i energijski efikasne objekte, koji će za svoje djelovanje koristiti obnovljive izvore.

JUB-ove ugledne i priznate robne marke, kao što su JUPOL, JUBIN ili JUBIZOL, će tako i u narednim godinama razveseljevati brojne potrošače, koji proizvode cijene radi njihovih karakteristika, jer im nude odlična sistemska rješenja za ugodan i zdrav boravak. I upravo povjerenje, koje sa svojim kupcima i partnerima JUB sve vrijeme brižno gradi, biće zaposlenim u JUB-u najbolja vodilja za ovogodišnje slavlje.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.