Biznis

Radionica u PKFBiH

Kada je pravo vrijeme za ulagače i prodaju biznisa?

14/10/2019

Sva preduzeća se suočavaju sa sličnim problemima, a kod nas je izlazak često povezan s penzionisanjem, dok se vani ljudi odlučuju na prodaju kad vide pravu priliku da zarade ili se počnu baviti nekim drugim poslom

U Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBiH) u Sarajevu danas je organizovana radionica o pripremanju preduzeća za ulaganje, a diskutovalo se i o privlačenju investitora, razvoju poslovanja i prepoznavanju pravog trenutka za prodaju dijela ili cjelokupnog biznisa.

Komora je radionicu pod nazivom „Spremnosti za ulaganje privatnog kapitala na zapadnom Balkanu“ organizirala u saradnji sa Svjetskom bankom, a vodili su je međunarodni stručnjaci iz oblasti finansijskog poslovanja.

Potpredsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je kazao da je namjenjena malim i srednjim preduzećima, bh. kreatorima biznisa, da bi se približili modaliteti različitih vrsta ulaganja u njihove biznise, pa čak i do modaliteta prodaje biznisa.

-Oni su u svom poslovanju u ovom ambijentu zasad uglavnom okrenuti komercijalnim bankama, povremenim grant sredstavima, određenim vrstama poticaja i slično, a ovdje se radi o sasvim novim vrstama nuđenja biznisa privatnom kapitalu – naveo je Jašarspahić.

Oni će, kako je dodao, na cjelodnevnoj radionici sa ekspertima diskutovati o tome na koji način pripremati poziciju za potencijalnog ulagača, te na koji način odrediti kada je to najbolji momenat u razvoju određene kompanije da se dio biznisa, iz razloga privlačenja strateškog, dodatnog partnera, ponudi na prodaju tom privatnom kapitalu.

Jašarspahić je naveo da čak postoje i incijative da bh. dijaspora formira jedan investicijski fond koji bi mogao da ide na ruku bh. biznisima.

– Radi se o biznisu koji već postoji, razvija se i treba dodatni potencijal da bi napravio iskorak. Upravo su to momenti koje želimo da približimo kroz ovu edukaciju. Dakle, kada se mala i srednja preduzeća u EU prodaju, te kada u određenom obimu ‘uvlače’ dodatni kapital, odnosno dodatnog partnera u svoju priču – dodao je Jašarspahić.

Sva preduzeća se suočavaju sa sličnim problemima, a kod nas je izlazak često povezan s penzionisanjem, dok se vani ljudi odlučuju na prodaju kad vide pravu priliku da zarade ili se počnu baviti nekim drugim poslom.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.