Biznis

Na evropskom nivou

LKQ Europe pojednostavljuje svoje poslovanje uspostavljanjem nove organizacione strukture

02/08/2021

LKQ Europe ima jedinstvenu poziciju na tržištu i pokriva izuzetno veliki broj klijenata u cijeloj Evropi

Od 2011. godine, LKQ Europe je preuzela preko 80 pojedinačnih kompanija u više od 20 evropskih zemalja, svaka sa svojim sopstvenim sistemima poslovanja, proizvodnje, ciljnim klijentima i kulturama. Kako bi upravljala integracijom ovih akvizicija, 2019. godine pokrenut je program 1 LKQ Europe kako bi se poslovanje transformisalo u jednu evropsku kompaniju sa pojednostavljenom međunarodnom strukturom koja će omogućiti organizaciji da zaista iskoristi prednosti svojih razmjera.

Jedna od naših najvećih prednosti je različitost unutar naše kompanije i tržišta koja opslužujemo. Kako bismo u potpunosti iskoristili svoju odliku na najbolji način, morali smo da unaprijedimo način na koji radimo zajedno i smanjimo kompleksnosti koje idu uz prekogranični rad. Takođe radimo na redefinisanju i primjeni korporativne kulture sa zajedničkim vrijednostima u svim zemljama, regionima i kulturama – želimo da sve naše kolege budu ponosne što su dio uspješne priče LKQ.

„Sve ovo daje podršku našoj viziji da oblikujemo tržište zamjenskih dijelova budućnosti i postanemo vodeći sistem auto servisa u Evropi tako što ćemo našim klijentima ponuditi odlično iskustvo.“ kaže Arnd Franz, generalni direktor LKQ Europe.

Jačanje jedinstvene pozicije na tržištu

LKQ Europe ima jedinstvenu poziciju na tržištu i pokriva izuzetno veliki broj klijenata u cijeloj Evropi. Kako bi na najbolji način iskoristila tu konkurentsku prednost, programom 1 LKQ Europe su se harmonizovale i centralizovale ključne funkcije kako bi se povećala dosljednost procesa i brzina poslovanja. Jedna od ključnih pokretačkih snaga programa bio je zajednički pristup sistemima, alatima i procesima. Uvođenje novog centralizovanog ERP sistema omogućiće će LKQ Europe da ima najbolje administrativne usluge u klasi.

Drugi važni ključni događaji bili su uspostavljanje novog sjedišta LKQ Europe u Cugu u Švajcarskoj, formiranje novog Inovacionog i servisnog centra u Katovicama u Poljskoj, te uvođenje progresivne digitalne strategije kojom će se osigurati vodeća efikasnost procesa u industriji i besprijekorno digitalno iskustvo bez poteškoća za naše klijente.

Uspostavljanje zajedničke korporativne kulture za uspjeh u budućnosti

Kako bi postala integrisana evropska kompanija, LKQ Europe je već ostvarila značajan napredak ka uspostavljanju zajedničkog korporativnog identiteta i izgradnji jedne kulture sa jedinstvenim načinom razmišljanja. LKQ Europe je sada na početku svog putovanja, teži još boljim performansama kroz povećanu saradnju, povezivanje i kolaboraciju putem usklađenih operacija i korporativnih timova.

Plan puta ka zajedničkim rješenjima usmjerenim ka klijentima

Podjednako je važan plan puta LKQ Europe ka zajedničkim rješenjima usmjerenim ka klijentima. Time će se dovršiti uspostavljanje evropske organizacije i osiguraće se uspjeh u budućnosti kroz održiv rast, čime će se pružiti dodatna vrijednost za klijente i dioničare.

Arnd Franz, generalni direktor LKQ Europe potvrđuje: „Cilj programa 1 LKQ Europe omogućava nam da neprekidno ostvarujemo bolje rezultate za naše klijente i dioničare, kratkoročne i dugoročne.“
N

akon dvije i po godine, elementi organizacione strukture 1 LKQ Europe programa uspješno su okončani krajem juna 2021. godine. Njegovim okončanjem, kompanija je napravila značajan korak naprijed u svojoj viziji da stvori bolje iskustvo za klijente u cijeloj Evropi. Pojednostavljena organizacija, pruža priliku LKQ Europe da zadrži preduzetničku i lokalnu prirodu poslovanja, a u isto vrijeme ostvaruje korist od obima i efikasnosti obavljanja poslova na harmonizovaniji način. Naravno, ovo je tek početak putovanja i LKQ Europe će nastaviti sa naporima da maksimizira operativnu efikasnost i potencijalni profit povezan sa novom pojednostavljenom strukturom.

O kompaniji LKQ Europe

LKQ Europe GmbH, zavisno preduzeće korporacije LKQ, sa sjedištem u Cugu u Švajcarskoj, vodeći je distributer zamjenskih rezervnih dijelova za automobile, komercijalna kombi vozila i industrijska vozila u Evropi. Trenutno zapošljava oko 26.000 ljudi putem mreže od 1.000 filijala i oko 5,5 milijardi američkih dolara prihoda u 2020. godini. Organizacija snabdijeva oko 100.000 nezavisnih radionica u preko 20 evropskih zemalja.
Grupaciju čine Euro Car Parts, Fource, RHIAG Group, Elit, Auto Kelly i grupacija STAHLGRUBER, kao i Atracco, firma specijalizovana za recikliranje. LKQ takođe posjeduje manjinski udio u grupaciji Mekonomen.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.