Biznis

NSRS

Mijena se način registracije preduzetnika u RS

25/09/2019

Entitetski parlament bi trebalo da raspravlja o još 35 tačaka, među kojima izmjene i dopune zakona o registraciji poslovnih subjekata; javnim putevima; naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju; te između ostalog i o elektronskom potpisu u RS

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) razmatraju danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, kojim su propisani uslovi i način sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika.

Osim uspostavljanja operativne mogućnosti za predaju zahtjeva za registraciju preduzetnika elektronskim putem, ovim zakonom mijenja se i koncept u vezi s dostavljanjem dokumenata, kojima se potvrđuju uslovi za registraciju osnivanja privredne forme preduzetnika.

Po važećem rješenju stranke dostavljaju dokumente o identitetu, stanju poreskih obaveza i zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti, a novi koncept podrazumijeva da stranke prilikom predaje zahtjeva za registraciju, bez obzira da li se radi o pisanom ili elektronskom zahtjevu, nemaju obavezu da dostavljaju navedene dokumente.

Svi podaci, koje su registracioni organi za poslovanje u formi preduzetnika ranije provjeravali iz navedenih dokumenata, ubuduće će se provjeravati uvidom u elektronske evidencije o ovim podacima, koje se vode kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave RS.

Entitetski parlament bi trebalo da raspravlja o još 35 tačaka, među kojima izmjene i dopune zakona o registraciji poslovnih subjekata; javnim putevima; naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju; te između ostalog i o elektronskom potpisu u RS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.