Biznis

Porezna uprava FBiH: Novi rokovi za otpis zateznih kamata

09/12/2015

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je 7. novembra ove godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Prema tom Zakonu kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31. decembra 2014. godine se otpisuje u cijelosti, ako porezni obveznik dug plati najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Ako porezni obveznik dug plati u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine, otpisat će mu se obračunata kamata u iznosu 50 posto.

– Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31. decembra 2014. godine, da iskoriste pogodnosti ovog zakona i podnesu zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode- saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Zahtjev se podnosi na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji.

Porezni obveznici zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu obrasci.

U saopćenju se dodaje da se porezni obveznici za sve dodatne informacije mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu kontakti.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.