Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
Biznis

Poslodavci i sindikalisti: Dodatno usaglasiti Nacrt zakona o zaštiti na radu

10/10/2017

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH poslodavci i sindikalisti zaključili su da je potrebno dodatno usaglasiti odredbe Nacrta zakona o zaštiti na radu, čije je donošenje predložila Vlada FBiH u okviru reforme radnog zakonodavstva budući da je postojeći Zakon o zaštiti na radu donesen 1990. godine.

Navodeći razlog za takav stav, predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH kazali su da ne mogu prihvatiti navedeni Nacrt zakona o zaštiti na radu, već onaj ranije usaglašeni zakon koji se zvao Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu.

– Prilikom razmatranja prvobitnog prijedloga navedenog zakonskog rješenja na jednoj od ranije održanih sjednica ESVFBiH nije postignuta saglasnost oko 12, 13 članova i zaključak je bio da delegacije poslodavaca i sindikata formiraju pregovaračke timove, koji će usuglasiti navedene članove, “a ono što ne bude da usaglasi Vlada FBiH”. Međutim sve je usaglašeno te podržavamo usaglašeni tekst zakona , a ovu verziju koja je danas ponuđena ne možemo podržat – rekao je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) Ismet Bajramović naglasio je da se do kraja treba regulisati posebno “način kako da se postupa prema radnicima koji dožive povredu na radu”.

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je predloženi tekst Nacrta zakona o radu, jer je, kako je rečeno, u međuvremenu stiglo više od 50 amandmana nadležnih ministarstva zdravstva, kantona i drugih resornih institucija.

Glavni cilj novog zakona je, kako kaže, stvoriti uvjete, koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizike od povreda na radu, profesionalnih i oboljenja vezanih za rad.

Novi zakon predlaže osnivanje vijeća za sigurnost i zdravlje na radu na federalnom nivou, u kojem će predstavnici sindikata, poslodavaca, Vlade i eksperata iz radnih odnosa davati prijedloge i sugestije, prevenirati mogućnosti nastanka povreda i šteta na radu.

– Također, zakon omogućava sindikatu sudjelovanje u unapređenju sigurnosti zdravlja na radu, a poslodavcima nalaže obaveze osiguranja preventivnih mjera, sredstava i opreme osobne zaštite, obavezu upoznavanja o propisima iz oblasti sigurnosti na radu i obvezno osiguranje radnog mjesta stručnog suradnika za sigurnost i zdravlje na radu – dodao je Drljača.

Također, duža rasprava na sjednici je vođena prilikom razmatranja stava Udruženja poslodavaca FBiH o subvencioniranju radnika državnih preduzeća za odlazak u penziju.

– Upozoravamo na neravnopravan tretman javnih i privatnih preduzeća od strane institucija vlasti u BiH i FBiH a na štetu privatnih kompanija i poslodavaca, a što se ogleda u tolerisanju neplaćanja poreza i doprinosa, nepokretanju stečajnog postupka, učešću na tenderima, visini plata za isti ili približno isti rad i slično – kazao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Za ovo pitanje, članovi Vlade FBiH poručili su da se priprema sistemsko rješenje, iznoseći šta je u tom pogledu do sada već učinjeno.

– Za javna i privatna preduzeća u ovoj godini planirali smo milion i po KM – konstatovao je resorni ministar Nermin Džindić.

Osim navedenog, socijalni partneri podržali su usvajanje Uredbe o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju, ističući da se ta uredba treba odnositi ne samo na „Agrokor“ već i za druge slične slučajeve. Jedini kriterij, sugerisali su, treba biti ostvareni prihod firme, a ne broj radnika.

Također, podržan je i Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, te Prednacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.