Biznis

Projekcije predviđaju rast u narednim godinama

15/08/2016

Strana direktna ulaganja u BiH u narednoj godini bi se prema projekcijama trebala kretati oko 2,6 odsto bruto domaćeg proizvoda /BDP/, što je procentualno povećanje od 0,2 odsto u odnosu na ovu godinu, potvrđeno je Srni u Direkciji za ekonomsko planiranje BiH.

Ako bi se stvorili povoljniji uslovi, moguć je početak realizacije više ranije prolongiranih projekata iz elektroenergetike, kao što su Termoelektrana “Ugljevik tri” u vrijednosti od preko milijardu KM, te izgradnje malih hidroelektrana “Ulog” i “Mrsovo”.

Uz to bi realizacija projekata izgradnje autoputa na dionici Doboj Jug-Žepče, na bazi koncesije, te dionice u okviru koridora “Pet ce” Doboj-Vukosavlje na principu javnog privatnog partnerstva mogli donijeti od 100 do 200 miliona evra na godišnjem nivou.

Kao realna opcija pojavljuje se i početak djelimične privatizacije firmi iz oblasti telekomunikacija u državnom vlasništvu.

Prema očekivanjima, za 2018. godinu direktna strana ulaganja bi iznosila oko 2,9 odsto, a u 2019. godini oko tri odsto BDP.

Ulaganja u elektroenergetski sektor, nastavak ulaganja u izgradnju putnih komunikacija i najavljena privatizacija dijela telekomunikacionih kompanija bili bi glavni nosioci ulaganja.

U tim godinama može se očekivati i početak značajnijeg ulaganja u turističke
projekate “Buroj-ozon” i Eko zona “Vlašić”, ukoliko bi se ostvarili potrebni preduslovi dobijanja svih dozvola i eksproprijacije zemljišta u prethodnom
periodu.

Moguće usporavanje privrednog rasta praćeno manjim direktnim ulaganjem iz zemalja EU i zemalja iz okruženja neodložno bi se odrazilo i u BiH.

Ovo bi se odrazilo na smanjeno interesovanje stranih ulagača za ulaganja u
elektroenergetski sektor, infrastrukturne projekte, te proces privatizacije preostalog državnog kapitala.

Kao prepreka bi se mogla pojaviti i smanjena potreba za električnom energijom u
regionu uzrokovana manjom ekonomskom aktivnošću i padom cijena električne energije na tržištu.

Komentari