Zavod za statistiku

Prosječna neto plaća u FBiH u oktobru 999 KM

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za oktobar 2021. godine u Federaciji BiH iznosi 1.546 KM i nominalno je viša za 0,2 posto a realno niža za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za oktobar 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 999 KM i nominalno je viša za 0,1 posto, a realno niža za 1,5 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za oktobar 2021. godine nominalno je viša za 4,0 posto, a realno niža za 0,3 posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u mjesecu oktobru 2021. u odnosu na septembar 2021. godine pokazuje da su najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježili Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i Umjetnost, zabava i rekreacija, u oba slučaj za po 2,0 posto.

U isto vrijeme, najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: Ostale uslužne djelatnosti za 3,7 posto i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 2,6 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za oktobar 2021. godine u Federaciji BiH iznosi 1.546 KM i nominalno je viša za 0,2 posto a realno niža za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za oktobar 2021. godine nominalno je viša za 4,4 posto, a realno za 0,1 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U oktobru 2021. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 530.989. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih je ostao na istom nivou, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2 posto.