Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Krucijalni uslov za EU

Slučaj “VSTV” i zašto pravosuđe konstantno pada na ispitima

halil lagumdžija vstv
FOTO: Pixsell
Halil Lagumdžija

Krovno regulatorno tijelo bh. pravosuđa mjesecima je na tapetu zbog spornih poteza suprotno stavovima EU i SAD-a. Fokus je prikupio stavove Koordinacije sudija i Centra na čelu s Arbenom Murtezićem

Kada prvi čovjek krovnog regulatornog tijela u pravosuđu jedne države izjavi da „ovakvo pravosuđe u ovom trenutku sigurno ne ispunjava zahtjeve Evropske unije“, to je zasigurno razlog da se upale i posljednje lampice za alarm!

Učinio je to 20. marta ove godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Halil Lagumdžija, iste institucije koja je već mjesecima u negativnom smislu tema u medijima. Ujedno, ovaj period dobro ilustruje situaciju u kojoj se zapravo nalazi bh. pravosuđe odnosno, u ovom slučaju, njegovo krovno regulatorno tijelo.

Izmjena Poslovnika

Podsjetimo, na sjednici održanoj 17. januara ove godine VSTV je usvojio izmjene svog poslovnika kojim se uređuje način uključivanja etničke i rodne ravnoteže u proces odabira na pozicije u pravosuđu. Prema izmjeni, umjesto metodom žrijebanja, članovi Vijeća odlučuju o nacionalnoj i spolnoj strukturi kandidata za članove VSTV-a.

Ovaj poslovnik su izmijenili iako su Delegacija Evropske unije, Misija OSCE-a i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH još lani tokom perioda rasprava o ovome aktu zauzeli zajednički stav da navedene izmjene nisu potrebne.

Američka ambasada u BiH u saopćenju od 30. januara ove godine navela je da ove izmjene predstavljaju veliki korak unazad, budući da je sistem nasumičnog žrijebanja iz člana 4. Poslovnika osiguravao važan element nepristrasnosti u procesu odabira sudija i tužilaca.

– Sistem koji je usvojio VSTV umjesto žrijebanja otvara prostor za diskriminaciju, uključujući diskriminaciju putem zamrzavanja sadašnje etničke i rodne ravnoteže u Vijeću. Time se garantuje da se sadašnji članovi mogu prijaviti za drugi mandat i umanjiti šanse za izbor kandidata koji ne zadovoljavaju fiksne etničke i rodne uslove koji idu u prilog sadašnjim članovima VSTV-a – istaknuli su iz Ambasade SAD-a.

Nesretna je okolnost da, kako konstatuju, u periodu kada se od VSTV-a očekuje da provodi reforme i poveća integritet pravosuđa te pomogne vraćanju povjerenja javnosti, neki članovi VSTV-a donose odluke koje još više utiču na formiranje negativnih percepcija javnosti o VSTV-u i pravosuđu u širem kontekstu. Sličnog mišljenja je i OSCE.

Sastanak u Delegaciji EU

Na sastanku održanom 12. februara po pozivu Delegacije EU u BiH članovi Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH izrazili su, također, zabrinutost uz opasku da će ove izmjene utjecati na formiranje negativne percepcije, kako o samom VSTV-u tako i o pravosuđu u cjelini.

Sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić, koja je i predsjedavajuća Zajedničkog koordinacionog tijela (ZKT) udruženja sudija i tužilaca, dostavila je Fokusu stavove ovog tijela povodom aktuelnih aktivnosti koje provodi VSTV u pogledu načina izbora članova VSTV-a i usvojenih rješenja koji su trenutno na snazi.

Kada je riječ o izmjenama Poslovnika VSTV-a iz januara ove godine, iz ZKT-a su naveli da je usvajanje ovog akta trajalo oko godinu dana, i to bez bilo kakvog učešća profesionalne zajednice.

– Zajedničko koordinaciono tijelo dijeli u potpunosti rezerve koje su prema novousvojenim izmjenama Poslovnika izrazili međunarodni partneri. Stoga ZKT ocjenjuje da bi Vijeće, u skladu s ciljevima proklamovanim u svojoj Komunikacijskoj strategiji, trebalo da profesionalnoj zajednici i opštoj javnosti ponudi jasno i uvjerljivo obrazloženje za svoju odluku, tim više što se ta argumentacija ne može razabrati na osnovu sadržaja zapisnika s održanih sjednica Vijeća ili da hitno ponovo razmotri opravdanost njenog donošenja. Smatramo da opravdanu zainteresovanost strukovnih udruženja sudija i tužilaca za navedeno pitanje nije potrebno posebno argumentirati – naveli su iz ZKT-a.

U martu novi sporni potez

U martu je, međutim, detektovana još jedna diskriminacija u, sada već kontroverznom, Poslovniku VSTV-a. Vijeće Upravnog odjeljenja Suda BiH 13. marta donijelo je odluku o ukidanju dvije odredbe Poslovnika, ocjenujući da ga je donio zakonom neovlašteni organ. VSTV je, navodi Sud, prekoračio svoja ovlaštenja.

– Ovako postavljene odredbe člana 49. stav 5. impliciraju diskriminaciju kandidata koji su nosioci pravosudnih funkcija u odnosu na kandidate koji nisu nosioci pravosudne funkcije, a ispunjavaju formalne uslove za imenovanje na neku pravosudnu funkciju – stava je Sud BiH.

Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije, krajem prošle godine podnio je zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbi iz Poslovnika ove sudske instance. On smatra da ove odredbe diskriminiraju sudije i tužioce u odnosu na advokate, notare i druge pravnike koji nisu nosioci pravosudnih funkcija.

U izjavi za Fokus Murtezić je detektirao najslabije tačke funkcioniranja pravosuđa u cjelini.

– U BiH, generalno, imamo situaciju da se puno važnih pitanja rješava kroz podzakonske akte. To može doprinijeti efikasnosti, ali može dovesti i do pravne nesigurnosti. Zbog toga je sudska kontrola zakonitosti takvih opštih akata izuzetno važan mehanizam čije korištenje nije posebno ukorijenjeno u našoj pravnoj tradiciji te imamo i relativno siromašnu praksu. U konkretnom slučaju, VSTV je odlučio da koristi pravne lijekove za koje smatra da je aktivno legitimisan i nadležni sud će reći svoje. Isto tako, oni koji smatraju da su im prava povrijeđena odlukama VSTV-a imaju pravo da pokrenu odgovarajuće postupke. U konačnici, riječ je o jednom, dugoročno, vrlo korisnom procesu za sistem u cjelini – kazao je Murtezić.

Ističe da reakciju Ambasade SAD-a treba shvatiti ozbiljno s obzirom da se odnosi na vrlo konkretna pitanja i zasniva na insistiranju poštivanja vladavine prava. Kaže da tamo postoji efikasan sistem sudske kontrole koji se koristi i sužava se prostor za negativne reakcije i komentare.

Iz VSTV-a bez komentara

Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine nismo mogli dobiti komentar budući da su nas izvijestili da predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija „zbog brojnih neodgodivih obaveza, nije u mogućnosti odgovoriti na pitanja“.

Na sjednici održanoj 20. marta članovi VSTV-a usvojili su prijedlog da Sudu BiH ulože vanredna pravna sredstva u vidu zahtjeva za ponavljanje postupka i zahtjeva za preispitivanje odluke, te apelaciju Ustavnom sudu BiH.

Kada je riječ o funkcioniranju bh. pravosuđa u cjelini u izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2023. godinu koji je predstavljen u sklopu Paketa proširenja navedeno je da nedosljednost i prekomjerna diskreciona prava u primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, napredovanju u karijeri i sukobu interesa sudija i tužilaca idalje postoje.

Također, navedeno je da stalni i očigledni znakovi pogoršanja idalje zahtijevaju hitne mjere u smjeru jačanja integriteta i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe. Također, pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, karijernom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca idalje se u praksi primjenjuju nedosljedno i s preširokim diskrecionim pravom.

Za VSTV je navedeno da mora hitno iznaći način da smanji kašnjenja u popunjavanju upražnjenih radnih mjesta, što je štetno za njegovu glavnu funkciju, odnosno, transparentno i blagovremeno imenovanje sudija i tužilaca zasnovano na stručnosti.

Prostor za napredak

U tužilaštvima na državnom nivou i u Republici srpskoj formirani su posebni odjeli za borbu protiv korupcije. Međutim, navedeno je, njihova efikasnost u borbi protiv korupcije idalje je vrlo slaba.

Murtezić za Fokus kaže kako sigurno ima prostora za napredak, ali da se ne može zanemariti da je do sada dosta urađeno.

– Naprimjer, nedavno smo imali priliku vidjeti jedan interesantan izvještaj o predmetima u kojima je nastupila zastara krivičnog gonjenja. Nijedna zastara nije zanemariva, ali je broj zastara sada vjerovatno desetak puta manji nego što je bio u ranoj fazi reforme. Istina, mnogi postupci još uvijek predugo traju pa i u fazi istrage ili „predistrage“. Osim toga, iako je krivični segment uvijek u fokusu, život se uglavnom odvija kroz građansko pravosuđe i tu je potrebno imati efikasnije postupke. Praktičari tvrde da je odavno došlo vrijeme da se moderniziraju, prije svega, procesni zakoni, parnični i izvšni – kazao je Murtezić.

Zaključci ZKT-a

U svojim zaključcima od 5. aprila ZKT navodi da reforma pravosuđa može biti uspješna samo ako se osigura kontinuirana programska saradnja sve tri grane javne vlasti. Takva saradnja, kako su naveli, podrazumijeva dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu s nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti.

Udruženja sudija i tužilaca smatraju da nosioci pravosudne vlasti nisu samo posmatrači reformskih procesa nego da se u reformske rasprave moraju uključiti vlastitim prijedlozima i zahtjevima kao praksi najbliži i najeminentniji dio pravosuđa.

– Prvi korak ka uspostavi efikasnije saradnje jeste transparentniji način donošenja zakona (dostupnost aktuelnih nacrta i prijedloga na stranicama nadležne zakonodavne i izvršne vlasti; informacije o načinu izbora članova radnih grupa i njihov sastav) i uključivanje dugogodišnjih praktičara u radne grupe za izradu zakona, kao i pružanje mogućnosti da predstavnici udruženja sudija i tužilaca učestvuju u radu radnih grupa u svojstvu posmatrača – smatraju u ZKT-u.

Također, strukovna udruženja sudija i tužilaca smatraju reorganizaciju VSTV-a BiH, odnosno donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH i integralnog zakona o VSTV-u BiH, ne samo prioritetnom reformskom mjerom već i preduslovom daljnje reforme pravosuđa.